Skip links

Hvorfor DataEthics melder sig ud af ADD projektet

Nedenfor vores udmeldelsesbrev. Du kan også læse artikel om det her i Radar.

Kære Sine, Lisbeth og David

Først og fremmest vil vi gerne rose jer for de mange vigtige initiativer ADD-projektet har sat i gang i Danmark både inden for forskningen og den offentlige oplysning om brugen af algoritmer og data. Som en af de første danske NGO’er på området i Danmark og EU har vi i DataEthics derfor deltaget som partner i ADD-projektet med stor interesse, og vi har sat pris på denne vigtige indsats med fokus på demokrati, data og algoritmer i Danmark.

Vi er derfor også kede af, at vi nu ser os nødsaget til at trække os som partner i ADD-projektet. Af mediedækningen de seneste dage af ADD’s aktiviteter kan vi se, at Google er optaget som partner i projektet. Det er DataEthics’ opfattelse, at Google på flere måder ikke lever op til de dataetiske krav og forventninger, som man med rimelighed kan stille til en magtfuld kommerciel aktør, der agerer på markedet i demokratiske samfund.

Google har således med sin forretningsmodel- og strategi, produkter og tjenester:

  • Været med til at fremme høst og udnyttelse af persondata til egne, forretningsmæssige formål, bl.a. ved at scrape og analysere indhold fra tjenester, som burde være udviklet efter principper for privacy-by-design og privacy-by-default og sikre brugernes ret til fortrolighed.
  • Tilbudt offentlige myndigheder gratis tjenester med det formål at udbrede deres produkter og tjenester til sektorer og institutioner, hvor der eksisterer få alternativer, og dermed cementeret en monopollignende position.
  • Udøvet såkaldt soft power på mange planer, bl.a. gennem økonomisk støtte til forskning, kommunale projekter og andre aktiviteter, hvorigennem de kan benytte deres indflydelse til at fremme egne forretningsinteresser.

Googles aktiviteter har endvidere ført til:

  • En række bøder pålagt af Datatilsynene i EU, som samlet ligger på omkring 215 mio. euro for manglende efterlevelse af kravene til databeskyttelse i GDPR.
  • Bøder i både EU og USA for bl.a. at misbruge sit monopol indenfor søgemaskiner og ved at fremme egne tjenester. Google anklages pt. af den amerikanske regering for at misbruge sit monopol ved at betale milliarder af US dollars til Apple for at være default-søgemaskine i Safari.
  • Google Chrome sagen, der verserer ved Datatilsynet i Danmark, og afdækker brug af data om elever i den danske folkeskole på alle klassetrin og på tværs af landet.

Ved denne ageren påvirker Google demokratiske strukturer på en uigennemsigtig og uansvarlig måde uden blik for de konsekvenser for borgeres grundrettigheder og forbrugerbeskyttelse, som deres forretningsmodel, produkter og tjenester medfører.

DataEthics gjorde allerede i forbindelse med vores optagelse som partner i ADD- projektet opmærksom på, at vi ikke ønskede at deltage, hvis tech-giganterne fik mulighed for partnerskab. På det tidspunkt blev det meddelt til os, at dette ikke var sandsynligt.

Vi har nu også konstateret, at Microsoft er optaget som partner. Generelt anser vi det for vigtigt, at det private erhvervslivs perspektiv inddrages i arbejdet med algoritmer, data og demokrati, og også at det sker gennem multiinteressent-initiativer som ADD- projektet med deltagelse af industriforeninger samt enkelte mindre virksomheder med danske eller europæiske perspektiver, værdier og interesser.

Dog mener vi, at den synlige, men især også usynlige indflydelse, som særligt de store amerikanske teknologivirksomheder har på vores demokrati og demokratiske socio-tekniske infrastrukturer, har forårsaget en problematisk magtforskydning. Vi er kun inden for de seneste år begyndt at håndtere dette med udvikling og implementering af vigtig lovgivning samt andre governance-forpligtelser. Lige nu står vi derfor midt i en meget følsom politisk og lovgivningsmæssig udvikling og forhandlingsproces i Danmark og EU – særligt på kunstig intelligensområdet. Dette har big tech-virksomhederne en særlig interesse i, som rækker langt ud over prioriteringen af menneskelige interesser, og det kræver derfor, at der vises særlig årvågenhed i vigtige demokratiinitiativer som ADD projektet.

Med venlig hilsen

Birgitte Kofod Olsen Forperson og medstifter DataEthics.eu page2image8816048

DataEthics.eu er en tænkehandletank, der arbejder for at fremme dataetiske produkter og tjenester. Vi er partipolitisk uafhængige og har fokus pa at handle.

Læs her vores rapport om hvordan Big Tech udøver Soft Power i Danmark