Ti tips før du lader maskinen bestemme

Blog. Infrastrukturer som vi ofte tager for givet, som for eksempel internettet og elektricitet, har et væld af underliggende automatiserede processer for overhovedet at kunne fungere. Automated Decision Making (ADM) bruges til for eksempel til at allokere patienter til hospitaler, … Læs mere

Etiske værktøjer

Dataetiske principper (incl spørgeramme & FAQ)
Dataetiske værktøjer til virksomheder
Digitalt selvforsvar - værktøjer til at kontrollere egne data. Eller download gratis hæfte: DigitaltSelvforsvar7
FAQ skoler
Bog: Eksponeret
Bog:
Dataetik - den nye konkurrencefordel (gratis pdf)

Data Ethics Forum

Følg programmet for 2019 her
Se videoer fra DataEthics Forum 2018.
Se videoer fra DataEthics Forum 2017.

Hvad er tænkehandletanken DataEthics

Vi arbejder for at fremme privacy tech og dataetiske produkter/tjenester. Vi er partipolitisk uafhængig, har fokus på at handle og ønsker at flytte den digitale forretningsmodel fra tracking-by-default til privacy-by-default. Vi er fortalere for ny teknologi og har en konstruktiv tilgang til den. Læs mere.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.