Skip links

Seneste Nyt

Hvad er tænkehandletanken DataEthics

Vi arbejder for at fremme privacy tech og dataetiske produkter/tjenester. Vi er partipolitisk uafhængig, har fokus på at handle og ønsker at flytte den digitale forretningsmodel fra tracking-by-default til privacy-by-default. Vi er fortalere for ny teknologi og har en konstruktiv tilgang til den. Læs mere

Mød alle vores skrivende bidragsydere her

Etiske værktøjer

Ny bog: Et datademokrati har individuel datakontrol

Spørgeramme for dataetisk parathedstest her som PDF: dataethics-parathedstest-2021

Whitepaper om Dataetik i offentlige indkøb af AI-tjenester (Engelsk)

Dataetiske principper (incl spørgeramme & FAQ) eller køb print on demand

Dataetiske værktøjer til virksomheder og staten (findes kun på engelske side) Anbefalinger fra svenskerne

Digitalt selvforsvar – værktøjer til at kontrollere egne data.

FAQ skoler

Bog: Eksponeret

Bog: Dataetik – den nye konkurrencefordel (gratis pdf eller køb print on demand)

Data Ethics Forum 2020

Se alt fra Data Ethics Forum 2020
Se videoer fra Data Ethics Forum 2019.
Se videoer fra DataEthics Forum 2018.
Se videoer fra DataEthics Forum 2017.