Skip links

Seneste Nyt

Hvad er tænkehandletanken DataEthics

DataEthics er en non-profit politisk uafhængig tænkehandletank med base i Danmark og europæisk (og global) rækkevidde.

Formålet med DataEthics er at sikre den menneskelige værdi i en verden af data, baseret på en europæisk juridisk og værdibaseret ramme. Det gør vi ved at indsamle, skabe og formidle viden om dataetik i tæt samspil med danske og internationale institutioner, organisationer og den akademiske verden.

Missionen er konstruktiv og handlingsorienteret og understøtter vidensudveksling og -udvikling samt samarbejde om en bæredygtig og dataetisk fremtid med den enkelte borgers kontrol i centrum. Læs mere

Etiske værktøjer

Dataetiske principper (incl spørgeramme & FAQ) eller køb print on demand

Spørgeramme for dataetisk parathedstest her som PDF: dataethics-parathedstest-2021

Whitepaper om Dataetik i offentlige indkøb af AI-tjenester (Engelsk)

Dataetiske værktøjer til virksomheder og staten (Engelsk)

Digitalt selvforsvar – værktøjer til at kontrollere egne data.

FAQ skoler

Bog: Dataetik – den nye konkurrencefordel (gratis pdf eller køb print on demand)

Da vi arbejder internationalt er størstedelen af vores materialer og informationer at finde på den engelske del af vores site.

DataEthics Ledelse

Læs om stifterne her

DataEthics skribenter

Mød vores skribenter her

DataEthics Affiliated Scholars

Mød vores affiliated scholars her

Støt os

Skriv til info@dataethics.eu