Skip links

Børn er techgiganternes guldæg – selvfølgelig modarbejder de lovgivning

Milliarder af dollars ryger i techgiganternes lommer når børn og unge bruger sociale medier. I december 2023 blev det første gang estimeret hvor mange penge, det kan dreje sig om. Mens beløbene er svimlende store, så er virksomhederne incitamenter til at holde børn væk fra deres skadelige platforme forsvindende små.

Sociale medieplatforme som Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (tidligere Twitter) og YouTube opnåede tilsammen næsten 11 milliarder dollars i annonceindtægter fra USA-baserede brugere under 18 år alene i 2022,  konkluderer en ny undersøgelse ledet af Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Undersøgelsen fra Harvard er ifølge forfatterne selv er den første, der giver skøn over antallet af unge brugere på disse sociale medier, og hvor meget årlig annonceindtægt, der kan tilskrives dem. Der er kun tale om et skøn, for de reelle tal vil virksomhederne ikke lægge frem, og det er i følge forfatternes abstract et problem:

sociale medieplatforme mistænkes for at have store (økonomiske red.)overskud fra unge brugere, der kan være sårbare over for negative mentale helbredsudfald, herunder depression, angst og spiseforstyrrelser. Platforme er dog ikke forpligtet til at gøre disse data offentligt tilgængelige, hvilket kan begrænse forskeres og politiske beslutningstageres evner til at undersøge og regulere platformspraksis tilstrækkeligt”. 

Undersøgelsens forfattere skriver, at deres resultater fremhæver behovet for større gennemsigtighed fra sociale medieplatforme samt regulering af potentielt skadelig reklamepraksis, der kan udnytte sårbare børn og unge brugere af sociale medier.

Når det gælder ønsket om større gennemsigtighed fra social medieplatforme viser erfaringen, at vi nok ikke skal sætte vores forhåbninger til. Men mens vi venter på Godot, kan vi håbe, at der kommer mere skub i tingene rent politisk. Herhjemme bunder det langsomme tempo ikke så meget i manglen på politisk vilje. Eksempelvis har tre ministre før sommerferien krævet aldersverifikation, så platformene ikke bare kan lukke børnene ind uden et reelt alderscheck. Men EU-lovgivning sætter pt. en stopper for dette. Og som vi har dokumenteret i denne rapport er techgiganterne dygtige lobbyister – også i EU. Og selvfølgelig modarbejder de alle former for lovgivning, som vil holde børn ude fra deres digitale tjenester – for børn er lig med dollars.

Studiet viser at:

Blandt børn 0-12 år kom reklameindtægterne fra:

 •  YouTube: 959,1 million USD.
 • Instagram: 801,1 millioner USD. 
 • Facebook: 137,2 millioner USD.

 Blandt unge i alderen 13-17 år blev de estimerede annonceindtægter genereret på:

 • Instagram: 4 milliarder USD, 
 • TikTok: 2 milliarder USD 
 • YouTube: 1,2 milliarder USD.

Og opgjort efter platform ser sådan ud:

 • Snapchat: På Snapchat blev næsten halvdelen (41,4%) af den samlede annonceindtægt i 2022 anslået at komme fra unge i alderen 0– 17 år, 
 • TikTok: På TikTok står børn for hele 35 % af den samlede annnonceindtægt.
 • YouTube: lukrerer på børnene med 27 % .
 • Instagram: på Instagram er tallet 16 % 
 • Omsætningen fra unge under 18 år er forholdsvis lav for Facebook og Twitter, hvor den anslåede procentdel af den samlede årlige annonceindtægt genereret fra brugere i alderen 0-17 år er henholdsvis 1,9 % og 2,0 %. Dette skyldes sandsynligvis det lave antal unge brugere på hver af disse platforme i forhold til voksne brugere.

Fakta om undersøgelsen

 • Formål: at estimere antallet af amerikansk-baserede børn (0-12 år) og unge (13-17 år) brugere og den årlige reklameindtægt, der genereres fra unge på tværs af seks store platforme. 
 • Hvordan: Data blev hentet fra offentlige undersøgelses- og markedsundersøgelseskilder udført i 2021 og 2022. En simuleringsanalyse blev udført for at udlede estimater af antallet af brugere og den årlige annonceindtægt pr. aldersgruppe og samlet (alder 0-17 år) for 2022. r
 • Resultater:  på tværs af seks store sociale medieplatforme er den årlige annonceindtægt i 2022 fra unge brugere i alderen 0-17 år næsten 11 milliarder dollars.
 • Cirka 30-40 % af annonceindtægterne fra tre sociale medieplatforme kan henføres til unge mennesker.

Foto: Garik Barseghyan, Pixabay