Skip links

Om

DataEthics er en non-profit politisk uafhængig tænkehandletank med base i Danmark og europæisk (og global) rækkevidde.

Formålet med DataEthics er at sikre den menneskelige værdi i en verden af data, baseret på en europæisk juridisk og værdibaseret ramme. Det gør vi ved at indsamle, skabe og formidle viden om dataetik i tæt samspil med danske og internationale institutioner, organisationer og den akademiske verden.

Missionen er konstruktiv og handlingsorienteret og understøtter vidensudveksling og -udvikling samt samarbejde om en bæredygtig og dataetisk fremtid med den enkelte borgers kontrol i centrum.

Da vi arbejder internationalt er størstedelen af vores materialer og informationer at finde på den engelske del af vores site.

Hvad laver DataEthics?

DataEthics har over en årrække skabt et vidensgrundlag og netværk for en etisk tilgang til dataforretning og -politik. Det har vi gjort ved at kortlægge og fremme alternative dataetiske teknologier, menneskecentrerede og etiske datadrevne løsninger. Vi har også afholdt en række konferencer, er repræsenteret i forskellige EU- og globale initiativer/konferencer, og udviklet flere publikationer, såsom vores nyhedsbrev og hjemmeside, og akademiske publikationer.

Hvorfor?

Vi stiftede DataEthics i 2015, da vi oplevede en datadreven digitale udvikling kendetegnet ved usynlig databehandling, hvor folk ikke har nogen kontrol eller indsigt i interesserne bag, ingen viden om, hvordan deres data bliver brugt, og hvilke konsekvenser det har for dem som individer. Det mente vi ville føre til en stigende dataasymmetri og ubalance i samfundet, hvilket vi så som et demokratisk problem.

Forskning / Akademisk

Vi er i gang med at udvikle vores evidens- og forskningssektion. Formålet med DataEthics Forskning er at udføre og udgive tværfaglig konstruktiv forskning med et tværteknisk og sektorielt fokus på datateknologi og -praksis, inklusiv kunstig intelligens. Det gør vi blandt andet via samarbejde med centrale forskingsaktører på området i ind og udland. En gruppe anerkendte forskere inden for området er tilknyttet DataEthics som affilliated scholars.

Kunstig intelligens

DataEthics har haft fokus på kunstig intelligens siden 2016 med udgivelser og deltagelse i forskellige nationale og internationale AI initiativer. Vi arbejder ligesom i vores øvrige arbejde på at øge bevidstheden om de dataetiske implikationer af AI og fremme konstruktive dataetiske løsninger

Business cases

I DataEthics ønsker vi at inspirere, være praktiske og konstruktive, og derfor bruger vi business cases i vores arbejde (f.eks. i informationsmateriale og ved konferencer). Vi repræsenterer ikke disse virksomheder, og vi garanterer heller ikke for hele deres praksis. Vi udvælger casene som eksempler på specifikke virksomhedspraksisser, tendenser og tilgange, der former et dataetisk paradigmeskift. Vi er i en beta-fase, og der er endnu ikke én virksomhed, der har fundet den optimale løsning. Enhver begyndelse tager tid, ligesom det gjorde med de produkter og virksomheder, der opstod fra den første antydning af miljøbevidsthed.

Vi foreslår en ikke-udtømmende liste over alternative teknologiske løsninger til virksomheder og enkeltpersoner på specifikke dele af vores hjemmeside her dataethics.eu/tools og her dataethics.eu/digital-selfdefense.

Se også bogen Data Ethics- The New Competitive Advantage (Hasselbalch, Tranberg, 2016).

Historik

DataEthics.eu blev stiftet i december 2015 af Marianne Steen, Pernille Tranberg, Gry Hasselbalch og Birgitte Kofod Olsen. Marianne Steen fra Steen Digital, der er iværksætter, lagde en stor indsat i tænkehandletanken og var med indtil januar 2017, hvorefter hun måtte videre til nye eventyr. Catrine Søndergaard Byrne tog derefter Mariannes plads i et par år, og i dag består vi at tre i projektledergruppen nemlig Gry Hasselbalch, Birgitte Kofod Olsen og Pernille Tranberg. Herudover har vi tilknyttet en frivillig gruppe af skribenter.

Hvordan er DataEthics funded?

DataEthics er en frivillig forening med et begrænset budget. Vores events er sponsorerede – men kun fra virksomheder som vi anser som etisk ansvarlige i deres brug af data. Generelt har DataEthics.eu aldrig taget funding fra big tech aktører.

I 2018 fik vi et grant til at udvikle organisationen af  Open Society Foundations. Og i  2019 fik vi et grant fra Luminate, Omidyar Group, for at skrive et  white paper om dataetik of offentlige indkøb af AI services.

Siden 2020 har vi etableret et lukket netværk af mulitinationale selskaber, der arbejder med datetik og som betaler os et mindre beløb for administration og facilitering af netværket.

In 2020-2021 deltog vi i Det digital etik kompas (The Digital Ethics Compass) som fundes af Danish Industry Foundation.

Vi arbejder alle frivilligt men kan få udbetalt honorarer for forskellige projekter, fx research og skrivning af vores GameTech rapport finaniseret af IDA.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Kontakt os her

Hvem er vi?

Læs mere om stifterne her.

DataEthics i medierne

I pressen (Engelsk).
I billeder (Engelsk).

DataEthics contributors

Mød alle vores forfattere her (Engelsk).

Støt os

Skriv til os på info@dataethics.eu hvis du ønsker at støtte os på en eller anden måde.