Om DataEthics.eu

DataEthics.eu er en tænkehandletank, der arbejder for at fremme dataetiske produkter og tjenester. Vi er partipolitisk uafhængige og har fokus på at handle. 

Vores overordnede vision er at flytte den digitale forretningsmodel fra tracking-by-default til privacy-by-default. 

Vi er fortalere for ny teknologi og har en konstruktiv tilgang til den teknologiske udvikling. Den bør ske under hensyntagen til den personlige datasikkerhed, hvor privacy går hånd i hånd med data -deling, -produktion og -innovation.  

Vi tror på, at en bæredygtig brug af data understøtter den digitale tillid og øger dansk/europæisk konkurrenceevne.

DataEthics skaber og deler viden omkring dataetik og dataanvendelse for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, individer og beslutningstagere udfra såvel en teknisk, organisatorisk og juridisk som social vinkel. 

Historik: DataEthics.eu blev stiftet i december 2015 af Marianne Steen, Pernille Tranberg, Gry Hasselbalch og Birgitte Kofod Olsen. Marianne Steen fra Steen Digital, der er iværksætter, lagde en stor indsat i tænkehandletanken og var med indtil januar 2017, hvorefter hun måtte videre til nye eventyr. De tre øvrige er en del af projektledergruppen.

 

 

 

 

 

Dataetiske principper

  • Mennesket i centrum
  • Individuel datakontrol
  • Gennemskuelighed
  • Ansvarlighed
  • Ligeværdighed

Læs mere

Tænkehandletankens vædier

Individuel datakontrol og selvbestemmelse. Individer har ret til indsigt i deres persondata, til at rette og slette dem. Privatliv og personlig datasikkerhed er en menneskeret ligesom retten til at ytre sig frit og tage beslutninger fri for manipulation på baggrund af dataanalyse.

Privacy-by-design. Den dominerende digitale forretningsmodel er i dag overvågning som standardindstilling (tracking-by-default). Den demokratiske model er privacy-by-default.

Transparens. Vi arbejder for skabe transparens og fairness omkring dem kommercielle og politiske indsamling og brug af persondata - herunder viden om den enkelte, der er skabt via opsamling, aggregering og prediktiv analyse.

Co-creation. Vi tror på, at de bedste produkter og tjenester skabes gennem brugerinddragelse, samarbejde og fællesskab og ikke ved at dataejerskab og brugsretten samles på få hænder. 

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.