Skip links

Facebook overtræder EUs data lovgivning

Rapport: Organisationerne ICRI/CIR og iMinds-SMIT har på opfordring af det belgiske datatilsyn undersøge Facebooks handelsbetingelser (Terms of Conditions, TOS). Konklusionen er, at ændringerne i 2015 ikke var drastiske – betingelserne blev bare mere klare. Men at det så også står klart, at Facebook handler i strid med europæisk lovgivning. For det første placerer Facebook alt for stort et ansvar på brugerne i forhold til deres egen privacy. Desuden har brugerne intet valg i forhold til at blive bruge i de såkaldte “Sponsored Stories” eller i at dele deres lokation. Brugerne får heller ikke tilstrækkelig klar infomation. Hvem er fx de tredjeparter som Facebook deler data med? Læs hele rapporten, der danner baggrund for en retssag mod Facebook, her.