Kategori handelsbetingelser

Safe Harbour 2.0: Privacy Shield

NYHED: I 2015 blev Safe Harbour aftalen om transnational overførsel af data mellem EU og USA erklæret ugyldig af Den Europæiske Domstol. I 2016 har EU og USA genforhandlet og fremlagt en Safe Harbor 2.0 aftale, som man i første … Læs mere

Privacykompasset

Event: Den 10.november 2015 afholder Erhvervsstyrelse en konference, hvor den lancerer PrivacyKompasset.dk, som har til formål at sætte danske virksomheder i stand til at kortlægge deres brug af persondata, efterleve persondatalovgivningen og samtidig se en mulig forbedring af deres konkurrenceevne gennem … Læs mere

Facebook overtræder EUs data lovgivning

Rapport: Organisationerne ICRI/CIR og iMinds-SMIT har på opfordring af det belgiske datatilsyn undersøge Facebooks handelsbetingelser (Terms of Conditions, TOS). Konklusionen er, at ændringerne i 2015 ikke var drastiske – betingelserne blev bare mere klare. Men at det så også står … Læs mere

The Global Privacy as Innovation Network

The Global Privacy as Innovation Network er DataEthics globale policy netværk. Det blev stiftet ved det 9. Internet Governance Forum i 2014. Netværket ser privacy som en økonomisk og social investering og tager aktiv del i debatten om den globale … Læs mere

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.