Dataetiske principper

GAVN

Hvem har gavn af databehandlingen? Er der mennesket i centrum? Hvordan er balancen mellem samfundets interesser og brugerne/borgernes privatliv?

DATA KONTROL

Hvem har kontrollen over data? Hvem kontrollerer adgang, lagring og samtykke? Har individet kontrollen?

GENNEMSIGTIGHED

Er dataprocesserne transparente. Forstår borgere og forbrugere, hvad der sker med deres data? Og er dataprocesserne legitime?

ANSVARLIGHED

Kan systemet udbedres? Kan data blive slettet, og er der en automatisering af sletning af data, som ikke længere er nødvendige? Kan systemet blive auditeret af uafhængig tredjepart? Can data processerne leve op til det, individer forventer de bliver brugt til?

SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER

Er der taget hensyn til særligt sårbare borgere, fx handicappede, hjemløse migranter og flygtninge? Og er der taget hensyn til børns særlige behov?

VÆRDIER FOR FREMTIDEN

Dataprocesser børn være designet, så der er tale om bæredygtige løsninger – som er de rigtige for individer og samfund.

(work in progress)

Læs evt mere her

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.