Etiske værktøjer

Dataetiske principper (incl spørgeramme & FAQ)
Dataetiske værktøjer til virksomheder
Digitalt selvforsvar - værktøjer til at kontrollere egne data. Eller download gratis hæfte: DigitaltSelvforsvar-udg5
FAQ skoler
Bog: Eksponeret
Bog:
Dataetik - den nye konkurrencefordel (gratis pdf)

Data Ethics Forum

Se videoer fra DataEthics Forum 2018.
Se videoer fra DataEthics Forum 2017.

Hvad er tænkehandletanken DataEthics

Vi arbejder for at fremme privacy tech og dataetiske produkter/tjenester. Vi er partipolitisk uafhængig, har fokus på at handle og ønsker at flytte den digitale forretningsmodel fra tracking-by-default til privacy-by-default. Vi er fortalere for ny teknologi og har en konstruktiv tilgang til den. Læs mere. 
Meld dig ind
i Dansk IT/DataEthics og få masser af fordele.

Hvad er privacy tech?

Wire. Disconnect. Startpage. Protonmail. TomTom. HelloClue. Disse er alle navne på virksomheder som kunne kategoriseres som en del af et spirende marked for  ‘Privacy Tech’ målrettet forbrugeren. Data Gravity, Privacy Perfect og Privacy Cheq er en del af et lige så voksende marked for B2B-privacy-tech, der hjælper virksomheder med at leve op til datalovgivningen.

Læs mere

HOLD ØJE MED

Netværk: Persondata­beskyttelse i praksis

Netværket er for DPO’er og andre med ansvar for data. Hent sparring, inspiration og diskuter problemstillinger.

 

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.