Skip links

Tjenester for børn fraskriver sig etisk ansvar

Blog. De fleste sociale medier og apps ved godt, at de har mange børn på deres tjenester, men de fraskriver sig ethvert ansvar for det ved blot at kræve, at man skal være 13 år i deres betingelser, som nærmest ingen læser, når de signer op. Kun få virksomheder har en dataetisk profil og går længere, end loven kræver, for at beskytte deres kunder.

Ingen under 13 må lave en konto her. SnapChat.
Du skal være 13 for at bruge denne service. Instagram.
Du vil ikke bruge Facebook, hvis du er under 13. Facebook.
Hvis du er under 13 må du ikke bruge denne service på noget som helst tidspunkt eller på nogen som helst måde. Musical.ly.
Vi indsamler ikke bevidst identificerbare data om personer under 13. Steam.
Minimums alderskrav for at have en konto er 13 år. Youtube.

Rigtig mange danske børn bruger ovenstående apps, sociale medier og spil, selv om de er under 13 år. De fleste lyver sig ældre – ofte med forældrenes stiltiende accept. Børnene, deres forældre og deres lærere læser sjældent de betingelser, som de siger ja til, når de signer op, og dermed har tjenesterne nærmest fuld råderet over børnenes data.
Det betyder, at alle de pågældende tjenester i dag behandler børns data, som de behandler voksnes data til at opbygge detalerede profiler – herunder psykologiske træk – over individer for at målrette kommercielle tilbud, priser og politiske budskaber.
Grunden til, at man skal være 13, er den amerikanske lovgivning COPPA, der forbyder tjenester at bruge børns data til at målrette budskaber til dem. De er for manipulerbare og skal beskyttes, er begrundelsen. Med EUs kommende lov om persondata, GDPR, der træder i kraft til maj, gælder samme regel – endda med en øvre aldersgrænse på 16, som de enkelte EU stater selv kan nedsætte.
Men hvad hjælper det, når de fleste tjenester blot garderer sig med fine ord og kun få tager ansvar?

At Facebook for nylig har lanceret en Messenger Kids (foreløbig kun i USA) for børn mellem 6 og 12 hjælper muligvis på det, men kritikken går så på: Har børn overhovedet brug for Facebook for at kommunikere med deres familie? Eller er det ikke mere Facebook, der har brug for en indslusningskanal til det store Facebook for at fastholde sin position som verdens største sociale medie?

Ansvaret er tredelt
1 af 3 internetbrugere er børn, og i Danmark er 64% af alle børn under 13 på sociale medier. Og ja, det er selvfølgelig børnenes og forældrenes egen skyld. De kan jo bare læse de i tusindvis af småt skrevne ord i handelsbetingelserne hver gang og se, at de skal være 13, ikk. Eller gøre som de tech-insidere fra Silicon Valley, der ved, hvordan der psykologisk manipuleres med vores data og vores hjerner og derfor sender deres børn på skoler, hvor computere, tablets og smartphones er forbudte.
Men ansvaret ligger mindst lige så meget hos lovgiverne i forhold til at stille krav til tjenesterne om privacy og dataetik, håndhæve lovgivningen og selv agere som rollemodel.
Samt hos virksomhederne, der alt for ofte lukker øjnene for det, fordi det er dyrt og besværlig at gøre noget ved. Det er først, når virksomhederne udsættes for massivt pres, at de gør noget – omend det som regel så kun er meget lidt som i Youtube-eksemplet her, hvor de vil sætte mere ind over for de uegnede for børn videoer, som ikke er blevet stoppet indtil nu.

En dansk rollemodel
LEGO er en af få dataetiske rollemodeller (har tidligere beskrevet Vaikai). Her har man besluttet, at kunderne (langt de fleste er børn) skal beskyttes, hvorfor der ikke er tredjepart cookies på LEGO-sites målrettet børn – herunder heller ikke Google Analytics, da LEGO ønsker selv at have kontrol over deres data. Facebook Connect er heller ikke en login-mulighed, børnene opfordres til at bruge pseudonymer, og så har LEGO brugt penge og kræfter på at udvikle et effektivt samtykke-værktøj, så forældre til børn under 13 år giver tilladelse til, at deres børn bruger LEGOs sites. Se oplæg fra LEGO om det her. Endelig sørger LEGO for at screene alle fotos, der uploades, en praksis, som de fleste big tech virksomheder overlader til tilfældige bruger, der falder over upassende indhold. LEGOs tilgang til dataetik skabte en overskrift i Wired, som siger det i en sætning:
“How LEGO built a social network for kids that is not creepy.”

Først offentliggjort på Samfundsdesign.dk 8.12.2017

Læs mere om dataetiske overvejelser i forhold til børn på https://dataethics.eu/wp-content/uploads/dataetiske-overvejelser.pdf