Skip links

Safe Harbour afgørelse er en gevinst for europæisk vækst

Analyse. Mens amerikanske virksomheder og den amerikanske stat frygter konsekvenserne af Safe Harbour afgørelsen fra EU-domstolen, bør europæiske virksomheder glæde sig. På kort sigt kan den skabe forvirring og besvær, men på længere sigt kan den betyde, at der bliver skabt mere vækst i den europæiske tech industri, som i årevis har haltet efter den amerikanske. Med afgørelsen og en ny europæisk persondatalovgivning ser det ud til, at Europa arbejder for at stoppe den konkurrenceforvridning, som europæiske virksomheder har været udsat for, netop fordi de stramme europæiske dataregler ikke er blevet håndhævet overfor de amerikanske virksomheder.

Safe Harbour aftalen har siden 2000 gjort det muligt for amerikanske virksomheder at tilgå og opbevare europæernes data i USA, selv om disse ifølge europæisk lovgivning skal blive i Europa. Med Safe Harbour har amerikanske virksomheder blot skulle skrive under på, at de behandler de europæiske data efter europæisk lovgivning. De har så at sige skulle regulere sig selv. Europæiske virksomheder bliver derimod reguleret af de enkelte europæiske landes datamyndigheder. Aftalen har været under massiv kritik længe, men der skulle en ung østrigsk jurastuderende Max Schrems til for at få den erklæret ugyldig.

Max Schrems har i årevis med Europe-vs-Facebook ført en kamp for at få Facebook til at følge de europæiske regler. Han har forsøgt at gå igennem det irske datatilsyn, da Facebooks europæiske hovedkvarter ligger i Irland, men her har man afvist sagen og henvist til netop Safe Harbour aftalen. Med EU-domstolens afgørelse skal det irske tilsyn tage sagen op, og det bliver spændende at se, om Irland ender med at bakke op om de europæiske dataregler eller vælger at blive ‘en digital udstationeret enhed for det amerikanske efterretningsvæsen’, som The Irish Times slutter en analyse af sagen af med.

Den amerikanske regering er »dybt skuffet« over dommen og mener, at den kan “true en blomstrende transatlantisk digital økonom” ifølge Version2 og The Register. Og det er klart, at de er bekymrede. Hver måned henter amerikanske virksomheder milliarder af dollars ud af Europa, som er et af verdens største markeder for tech-industrien uden at de amerikanske virksomheder udsættes for samme regulering som de europæiske. Derfor bør danske erhvervsorganisationer være glade for dommen fremfor at være bekymrede, for den – sammen med andre afgørelser og den kommende EU-forordning – er med til at skabe mere fair play i konkurrencen mellem EU og USA. 

Safe Harbour afgørelsen kan føre til, at amerikanske virksomheder er nødt til at flytte alle deres europæiske data til Europa. Det vil i sig selv skabe arbejdspladser og vækst – tænk bare på Apples serverfarm i Viborg. 

US vs Microsoft-sag kan ændre endnu mere
Men en anden sag kan gøre det endnu værre for amerikanske virksomheder. Det er sagen, som Microsoft fører mod den amerikanske regering i New York. Den amerikanske regering mener, at den har ret til adgang til de data, som virksomheder med hovedsæde i USA opbevarer – uanset om det er i USA, Irland eller Timbuktu. Microsoft siger nej og nægter at udlevere data fra en enkelt hotmail konto på virksomhedens irske servere til regeringen. Men Microsoft har tabt sagen allerede ved to instanser. Taber Microsoft endeligt kan det betyde, at nogle amerikanske virksomheder vælger at flytte deres hovedsæde til eller oprette selvstændige virksomheder i Europa, som Yahoo ifølge The Guardian allerede benytter sig af. Det betyder også skatteindtægter og arbejdspladser. Selv om Microsoft-sagen kan få andre uheldige konsekvenser for retten til et privatliv – hvis andre regeringer før det samme som den amerikanske – så kan en afgørelse her også hjælpe europæisk vækst. 

Comments are closed.