Skip links

Datamagt er også relevant for konkurrencelov

Research. Med digitaliseringen af økonomien er brug af data ikke længere kun et relevant område for databeskyttelses-myndigheder. Konkurrencelov er også relevant ifølge research fra tyske og franske konkurrencemyndigheder, der identificerer de nøgleområder, som skal overvejes i samspillet mellem data, markedsdominans og konkurrencelov.

Ny brug af data som real-time lokationsdata, cross-device tracking af brugere, machine learning og de ufattelige store mængde af data øger datas økonomiske relevans. Til dato er risici omkring koncentration af data primært blevet vurderet ved virksomhedsfusioner- og opkøb. Men det bør ikke ekskludere brugen af værktøjer til at håndtere adfærd omkring opsamling og brug af data. Der en en række typer af adfærd, som kunne bruges i håndhævelsen af konkurrenceloven.

Især to aspekter er relevante at inddrage ved vurderingen af datas bidrag til markedskoncentrationen: dataknaphed eller hvor let data kan reproduceres på den ene side; og hvorvidt størrelsen på dataindsamlingen har betydning.

Multi-homing såvel som diversifikation af services, som en enkelt virksomhed tilbyder, giver virksomheden mulighed for samstemmende indsamling af brugerdata. Adgangen til data fra tredjeparter, såsom data brokers, kan tale imod bekymringer om manglende data-adgang for andre, men betydningen afhænger af hvilke data, der er tale om; er der tale om beskyttelse af brugeres persondata og generel modvilje fra virksomheder til at dele deres ‘datafordele’ med konkurrenter?

Også størrelsen og formålet med data skal vurderes. Relevansen af data som strategisk input og muligheden for afskærmning afhænger af volumen i forhold til 1) hvor meget en virksomhed kan kapitalisere på data, 2) og om disse fordel formindskes eller helt ophører.

Læs hele reserachen her Competition, Law and Data, May 10tt 2016