Skip links

Big Techs soft power skal under luppen i Bruxelles

Photo Credit: Mew
Tech-virksomheder som Google, Meta og Amazon har vildledt lovgivere i EU ved at lobbye gennem mindre skyggeorganisationer. Det siger den danske EU-parlamentariker, Christel Schaldemose ifølge mediet Politico, og hun ønsker derfor at få sat fokus på big techs soft power.

Udøvelse af soft power, hvor f.eks. store virksomheder gemmer sig i skyggen af mindre organisationer, er dybt problematisk og mindst lige problematisk som de mere farverige korruptionsskandaler. Det mener Christel Schaldemose, der vil sætte en undersøgelse i gang om netop soft power i kølvandet på den store korruptionsskandale, hvor vicepræsidenten for Europa Parlamentet, Eva Kaili i december, blev fængslet, anklaget for korruption. 

I et interview med DataEthics.eu siger Christel Schaldemose:

“Det allervigtigste er transparens. Det opdagede vi med DSA’en, at der ikke var. Og så kan man ikke skabe balance og høre alle sider. Nogle gange undrede vi os over, hvem de forskellige organisationer var. Deres synspunkter undrede os. De var meget på samme hold som de store tech-giganter. Også hos nogle af de de større brancheorganisationer gik det op for os, at de gik ind over overtog de synspunkter, som big tech har.”

Netop under arbejdet med DSA’en, Digital Service Act, var politikerne udsat for big tech’s soft power. Google, Apple, Facebook forsøgte f.eks. at neutralisere EU-Parlamentets forslag om at begrænse overvågningsannoncer og udvide den eksterne kontrol med, hvordan platformenes systemer/algoritmer forstærker eller nedprioriterer indhold. Det viste afsløringer fra Corporate Europe Observatory i foråret 2022. Ifølge afsløringerne forsøgte big tech at sætte EU-institutionerne op mod hinanden, at blive mere tekniske og tilbyde ændringer til teksten, de brugte møder til at få adgang til oplysninger, som ikke var tilgængelige for offentligheden, og de indbød topledere til møder med kommissærerne og inviterede dem til hemmelige middage.

Man skal vide, hvem man taler med

Lobbyisme og interessevaretagelse er en helt naturlig del af et demokrati. Men for Schaldemose er netop transparens og balance vigtig, siger hun;

”Og det kræver at man ved, hvem man taler med”. 

Som politiker kan det være svært, når store magtfulde teknologivirksomheder enten opretter eller støtter ‘skyggeorganisationer’, der hedder noget mere neutralt end f.eks. Google eller Meta. Eller når de bliver medlemmer af eksisterende organisationer eller f.eks. støtter tænketanke økonomisk og dermed køber sig adgang til organisationen og dermed får mulighed for at lægge linjen internt. Selv om det ikke altid er big techs ønsker en-til-en, der kommer igennem i en sådan lobby-proces eller bredere interessevaretagelse, så kan de få lagt låg på de særsynspunkter, som mindre medlemsorganisationer kunne have, påpeger Schaldemose: 

”Dermed kan de store tech-virksomheder forhindre andre i at gøre noget, der kan genere dem. Det er der, hvor soft power virkelig virker. Jeg tror, at når vi i fremtiden ser os tilbage, så vil vi se, at meget af det, de store tech giganter gør, vil have stor skadelig effekt. Lidt som vi så det med tobaksindustrien: Det handler om at skubbe og skyde regulering”, siger Schaldemose. Derfor mener hun også, at der brug for meget mere viden om, hvad deres særlige evne til at påvirke og skabe narrativer og adgang handler om.  

Balance er alfa og omega

Selv forsøger Schaldemose altid at tænke i balancer, og det betyder, at hvis hun har hørt én side, skal hun også høre den anden. Hun sammenligner de amerikanske teknologivirksomheders måder at udøve former for usynlig magt på med tobaksindustriens. Men mens der er skrevet lange bøger om tobaksindustriens måder at undslå sig regulering, så er dette langt fra tilfældet med tech-industrien. 

Derfor er det så vigtigt at få mere overblik over, hvem der er repræsenteret i forskellige organisationer og tænketanke, og hvem der betaler for dem: Vi skal follow-the-money, lyder det fra Europa parlamentarikeren. Undersøgelsen skal ske, så snart røgen fra den mere overskriftvækkende korruptionsskandale har lagt sig. 

Interviewet med Christel Schaldemose blev afholdt i regi af projektet “Big Techs Soft Power I Danmark”, som støttes af Drejers Fond, Borgerretsfonden, Jyllands-Posten Fonden, Politikens Fond og forbundet Kultur og Information, der vil kulminere i en journalistisk rapport, som vil blive udgivet af DataEthics.eu i 2023. Ideen er at tage et spadestik ned i, hvordan big tech støtter akademia, publicistiske medier og tænketanke. Det gælder både økonomisk og i forhold til at skabe narrativer, formulere politiker etc. Formålet er at ruste danske beslutningstagere til bedre at forstå, hvordan big tech arbejder.