Skip links

Flere ressourcer til Datatilsynet og 1112 siders betænkning om GDPR

Nyhed. Erhvervslivet efterlyser rådgivning om den kommende EU persondataforordning, GDPR, der stiller skærpede krav til at behandle persondata ansvarligt. Indtil nu har regeringen forsømt at øge Datatilsynets ressourcer, men nu skal det være, lover justitsminister Søren Pape (K) overfor Politiken. Samtidig har Justitsministeret udsendt 1112 siders lang betænkning

»Til næste forår får vi nye regler, som generelt forbedrer datasikkerheden. Derfor vil regeringen også give et stort økonomisk løft til Datatilsynet, så de har ressourcerne til at løfte de nye vigtige opgaver i vores samfund,« lyder det fra Søren Pape, der i Politiken understreger, at beskyttelsen af personoplysninger er en høj prioritet for regeringen.

Hvor mange penge tilsynet skal styrkes med, vil regeringen præsentere med finanslovsforslaget for 2018. Bevillingen ser dermed ud til først at blive givet, få måneder før de nye regler træder i kraft.

Justitsministeriet, der jævnligt holder overfyldte møder om den nye dataforordning, har skrevet en over tusind sider lang betækning, der forklarer, hvordan Danmark mener GDPR skal fortolket.

Apropos manglende ressourcer: Hvis du vil følge Datatilsynets opdateringer om GDPR har de lavet en speciel hjemmeside til det. Direktør Cristina Angela Gulisano kunne ikke få en ny knap om GDPR ind på Datatilsynets hjemmeside, så hun lavede selv en helt ny hjemmeside og vedligeholder den selv, indtil Datatilsynet får en opdateret og ny hjemmside, fortalte hun på en PwC konference for nylig.

1112 siders lang betænkning

24. maj 2017 kom den længe ventede betænkning fra Justitsministeriet, og den under Justitsministeriet nedsatte projektgruppe, som har arbejdet med den danske ”implementering” af Persondataforordningen.

Der er tale om et grundigt tungt juridisk analysearbejde på ikke mindre end 1112 sider. Betænkningen er bygget op med redegørelse dels for den nuværende retstilstand i Persondataloven, dels for den nuværende retstilstand i relation til Persondatadirektivet (95/46) og dels en redegørelse for forordningens indhold. Til hvert emne er derudover angivet de overvejelser, som Folketinget politisk bør gøre sig i forbindelse med behandling af den lovgivning, som vil blive udmøntet.

Det skal blandt andet forstås sådan, at der lægges op til vedtagelsen af en egentlig dansk persondatalov, der via gengivelser fra forordningen tillagt de danske særregler, som man mener kan opretholde, skal regulere området. Som et tredje element indeholder betænkningen en gennemgang af samtlige den lovgivning, som efter det enkelte ressortministeriums opfattelse, bliver påvirket af forordningen. Endelig indeholder betænkningen en oversigt over de vejledninger, som projektgruppen og Datatilsynet pønser på at udgive om udvalgte emner.