Skip links

EU-US privacy shield

Nyhed. EU og USA har indgået aftale om nye regler for dataudveksling. Efter EU-domstolens underkendelse af Safe Habour aftalen er der udarbejdet et såkaldt privacy shield, der skal beskytte borgere og forbrugeres persondata, når de flyder på tværs af atlanten. US Federal Trade Commission og de europæiske datatilsyn skal sikre, at de nye regler overholdes.

EU Kommissær Jourová udtalte i forbindelse med lanceringen af det nye regelsæt igår, at USA for første gang nogensinde har givet EU bindende tilsagn om at adgangen til persondata som led i efterretningsindsatser vil være klart begrænset og kontrolleret, ligesom de europæiske borgere vil blive beskyttet mod masseovervågning.

Læs mere her: EU-US privacy shield