Skip links

Den svære konkurrence mod datamonopolernes ‘gratis’ model

Analyse. Halvdelen af alle offentlige websites bruger Google Analytics (GA). Formålet med Googles databehandling oplyses ikke, og spørgsmålet er, om det overhovedet er lovligt ikke at have en databehandleraftale. En dansk udbyder af webanalyseværktøjer har overlevet kampen mod ‘gratis’ GA – og efterlever lovgivningen om at tilbyde sine kunder en databehandlingsaftale.

Fra 2001-2005 gik det kun fremad for det danske webanalysefirma, Netminers. Der var andre spillere på det globale marked, men konkurrencevilkårene var generelt gode. I 2005 købte Google det amerikanske webanalysefirma Urchin. Og så opstod Google Analytics, GA, et webanalyse værktøj, der blev stillet ‘gratis’ til rådighed for alle – også for dem, der ikke var kunder hos Google.

Det ændrede markedet for Netminers og andre webanalyseleverandører, der tog betaling for
deres produkter. Nogle webanalyseleverandører gik fallit, andre valgte at udvikle deres produkt i en ny retning. I begyndelsen satsede Netminers på de store kunder, der gerne betaler for ydelser og som Google endnu ikke havde gået efter, men det ændrede sig også, så GA sidder på 80% af markedet for webanalyse i Danmark og i hele verden.

Administrerende direktør Christian Vermehren fra Netminers mener, at dette har skabt ulige konkurrencevilkår og siger til bogen Dataetik – den nye konkurrencefordel:
“Hvis man har en dominerende position i et marked og dumper prisen til under produktionsomkostningerne, så må man spørge, om det er lovligt ifølge konkurrencelovgivningen. Det andet er persondata- og cookie lovgivningen. Hvis du har Google Analytics på din hjemmeside, så kan du ikke fortælle, hvad formålet med dataindsamlingen er, som du jo skal, for den pågældende hjemmeside aner intet om, hvordan Google bruger dataene. Så disse sites burde faktisk have en databehandleraftale med Google, men den slags tilbyder Google ikke.”

Fra kandidatafhanding Sharing Without Caring

Henviser til hinanden
Halvdelen af alle danske offentlige websites bruger Google Analytics, viser en kandidataafhandling fra CBS, som blev omtalt på Databeskyttelsesdagen 2017. Formålet med Googles databehandling oplyses ikke, og det kan klart diskuteres, om det er lovligt. I hvert fald er det ikke noget det danske datatilsyn eller andre myndigheder har taget stilling til endsige gjort noget ved.  Marie Wiig Aunel og Morten Dahl Andreasen har i forbindelse med deres kandidatafhandling spurgt henholdsvis Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen, der sidder med cookielovgivningen, om hvem af dem, der regulerer området – og de henviser til hinanden, viser kandidatafhandlingen.

Sorø Kommune: Borgerne skal have tillid til vores håndtering af data
Et stigende ansat kommuner vælger dog Google Analytics fra. Sorø Kommune er en af dem.
“Google Analytics ville opbevare vores data i et fremmed land, og vi ved ikke, hvad de gør med de data. I stedet har vi en dansk statistikleverandør, så vi kunne underskrive en databehandleraftale med,” fortalte kommunens digitaliseringsleder Merete Ravn til Politiken allerede i sommeren 2015. Kommunen bruger danske Netminers til webanalyse, og således kan kommunen fortælle borgerne, hvad formålet med dataindsamlingen er – det er et lovkrav, at man kan oplyse om det – ligesom det er at have en databehandleraftale. Selv om Sorø Kommune har nogle få sider med Youtube-cookies, fordi de har videoer på sitet, er der generelt ingen tredjepart-cookies og slet ikke de meget aggressive som AddThis, siger Merete Ravn: “Den funktion gør, at oplysninger om brugerne bliver sendt videre til tredjeparter. Og det kan vi ikke stå model til som offentlig myndighed. Borgerne skal have tillid til vores håndtering af data«.

Netminers sælger i dag et webanalyseværktøj, hvor virksomheder kan få et personaliseret dashboard med segmenteringsværktøjer, der kan optimere deres website. Det er i direkte konkurrence med Google Analytics, men forskellen er blandt andet, at man som kunde får ejerskab over de indsamlede data, og man får en databehandleraftale med Netminers. Efter en årrække med hård konkurrence fra ‘gratis’ Google Analytics, oplever Netminers en stigende interesse for produktet netop på grund af ønsket om at kontrollere egne data.