Skip links

Ansvarlig dataanvendelse er en gevinst for danske virksomheder

En ny undersøgelse viser, at virksomheders arbejde med it-sikkerhed, persondatabeskyttelse og dataetik påvirker deres konkurrenceevne. Dataetikken har så småt vundet indpas, men der er stort potentiale.

Blandt virksomhederne i undersøgelsen vurderer 56%, at deres virksomhed bliver styrket, når de viser kunder og potentielle kunder, hvordan de arbejder med dataetik. Arbejdet med databeskyttelse er også en styrke. Her svarer 63%, at deres virksomhed er blevet styrket af at efterleve lovgivningen om persondatabeskyttelse. I forhold til it-sikkerhed er der 39% af de danske SMV’er i undersøgelsen, der vurderer, at datasikkerhedsniveauet har betydning for deres konkurrenceevne. Ud af den samlede gruppe af adspurgte virksomheder vurderer 8% at arbejdet med dataansvarlighed som konkurrenceparameter giver øget omsætning.

Få konkrete dataetiske initiativer
Undersøgelsen er den første, der kigger nærmere på, hvordan virksomheder arbejder med dataetik. Den viser, at en mindre del af SMV-erne er kommet i gang med at arbejde med dataetik i det daglige.
Blandt de konkrete initiativer, topper indsatser, der sikrer transparens og forklarlighed (36%). En mindre del har etableret en klageadgang, der kan håndtere henvendelser om dataetik (12%). Det er kun få, der konkret arbejder med at afdække de miljømæssige konsekvenser af deres dataanvendelse (6%). En meget lille andel afdækker de sociale konsekvenser og den negative effekt på børn og unge (2 %). Det samme gælder for afdækning af samfundsmæssige konsekvenser af dataanvendelsen eller betydning for beskyttelsen af særlige målgrupper (2%). Det kan hænge sammen med, at kun en lille del af virksomhederne inddrager interessenter i arbejdet med dataetik (4%) og derved afskærer sig fra viden om, hvordan virksomheden påvirker forskellige kundegrupper.

Mange dataetiske overvejelser
Af de virksomheder, der er omfattet af undersøgelsen, arbejder 40% med en række forskellige dataetiske overvejelser i tilknytning til deres behandling af data. Overvejelserne omfatter bl.a. prioritering af kundens rettigheder i forhold til kommercielle og organisatoriske interesser (17%), valgfrihed for kunden i forhold til registrering (17%) og muligheden for ikke at benytte persondata eller kun benytte anonymiserede data (23%). Andre overvejer, om deres dataanvendelse påvirker kundernes adfærd (7%) eller har sociale konsekvenser (9%).

Dataetik styrker virksomhederne
Selv om der er mange dataetiske overvejelser i spil, er det stadig kun få, der omsættes til konkrete initiativer. Det er derfor positivt overraskende, at 56% af virksomhederne vurderer, at deres virksomhed bliver styrket, når de viser deres kunder og potentielle kunder, hvordan de arbejder med dataetik.

Bag undersøgelsen står Rådet for Digital Sikkerhed, DI, D-mærket, IDA og IT-Branchen i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og med støtte fra Industriens Fond. Undersøgelsen er gennemført af Carve Consulting i oktober 2021.

Rapporten kan læses her hvor du også kan tilmelde din virksomhed til et dataetisk roadshow