Skip links

Ansvarlig brug af data blandt NGOer

Nyhed. Der er fundamental mangel på tech viden og kompetencer blandt ikke-statslige organisationer, der arbejder for en god sag. Det påvirker den måde de samarbejder med tech virksomheder på, de beslutninger de tager omkring projekter og deres evne til at sige fra eller til overfor nye projekter, der involverer data og tech.

For at gøre noget ved det, besluttede den amerikanske The Responsible Data Forum at samle viden og erfaringer omkring forskellige databaserede projekter. Det blev til en række konkrete cases, blandt andet;

En app hvor kriminelle kan dele viden og ultimativt mindske kriminaliteten

Hvordan UNHCR  kommunikerer til offentligheden om deres arbejde med flygtninge

Hvordan man kan mobilisere masserne til at kæmpe imod krænkelser af netneutralitet

Læs all 9 cases