Skip links

Spørgeramme for dataetisk konsekvensvurdering

Spørgerammen er baseret på vores dataetiske principper.

Mennesket i centrum

Er jeres databehandling tilrettelagt med udgangspunkt i, at I låner data af brugerne? 

Sikrer I, at brugerens rettigheder bliver prioriteret frem for kommercielle eller institutionelle interesser? 

Sikrer I, at det først og fremmest er brugerne, der får værdi ud af deres egne data – ikke kun organisationen? 

Benytter I privacy by design principper, og kan I beskrive dem klart og gennemskueligt?

Individuel datakontrol

On device processing

Sikrer I, at brugernes data så vidt muligt behandles direkte på brugernes egne devices?  

Når der er behov for behandling af data på andet end brugernes egne devices, eksempelvis egen server eller cloud-løsning, indsamles data så de ikke kan knyttes til en identificerbar person?  

Profilering

Bruger I profilering?  

Giver I brugeren mulighed for at influere og bestemme de værdier, regler og input, der ligger til grund for profileringen? 

Forudsigelser 

Bruger I data til at forudsige adfærd på individniveau eller kun til mønstre? 

Gennemskuelighed

Datalagring

I hvilket land opbevares data?  

Hvor har udbyderen af opbevaringsløsninger hovedsæde?  

Går transmissionen af data gennem lande uden for EU? 

Kunstig intelligens

Bruger I machine learning/kunstig intelligens? Hvis ja, kan I forklare jeres algoritme – kriterierne og parametrene? 

Oplyser I om, at brugeren kommunikerer med en robot? 

Adfærdsdesign

Bruger I personlig data til at påvirke adfærd?  

Sikrer I, at det er gennemskueligt for brugerne, at deres adfærd bliver påvirket? 

Sikrer I, at designet ikke skaber afhængighed og dermed fjerner personens selvbestemmelse og handlekraft? 

Ingen utilsigtet overvågning

Kan teknologien anvendes til at overvåge et menneske gennem hele dets livscyklus? 

Anvendes data udelukkende til samfundsmæssige eller forskningsmæssige formål? 

Påvirker databehandlingen den enkeltes ry, rygte og omdømme?

Bruges data til bevidsat påvirke på den enkeltes fremtidsmuligheder?

Open source

Opererer I med åbne økosystemer (open source software), så andre kan bruge det og evt. arbejde videre med det? 

Ansvarlighed

Hvornår anonymiserer I persondata? 

Anvender I end-to-end-kryptering af data? 

Minimerer I brugen af metadata, og forklarer I hvordan? 

Anvender I zero-knowledge som design- og behandlingsprincip? 

Salg af data

Sælger I data til tredjepart? 

Sælger I data som personhenførbare data? 

Sælger I data som mønstre i aggregeret form? 

Hvis I sælger data, sikrer I så, at data er fuldt anonymiserede og kun beskriver mønstre, ikke individer? 

Datadeling 

Bruger I tredjepart cookies? 

Omfatter disse SoMe (social media)-cookies og SoMe logon? 

Benytter I Google Analytics eller lignende tracking redskaber? 

Er jeres brugere fuldt ud bevidste om, at jeres cookie-brug betyder, at I deler data om dem med tredjepart, og indforstået med det? 

Databerigelse

Beriger I data med eksterne data, fx fra sociale medier eller web-scraping? 

Sker denne berigelse på foranledning af eller i samarbejde med jeres brugere? 

Organisatorisk forankring

Har I en person eller enhed, der er ansvarlig for etisk håndtering af data? 

Hvordan er arbejdet med dataetik organisatorisk forankret? 

Hvordan sikrer I, at jeres dataetiske retningslinjer overholdes? 

Ekstern kontrol

Kan databehandlingen blive auditeret af uafhængig tredjepart? 

Stiller I krav til og kontrollerer I jeres underleverandører og samarbejdspartneres dataetik? 

Ligeværdighed

Offentlige platforme

Har I dialog med jeres brugere på en offentlig platform? 

Har I retningslinjer for brugen af platformen? 

Modererer I platformen med henblik på at fjerne følsomme persondata? 

Hvis I udbyder tjenester til børn e, sikrer I så forældresamtykke?

Genbrug 

Bruges data til at udvikle eller træne en algoritme? 

Sikrer I, at brugen af data ikke fører til diskrimination? 

Sikrer I, at brugen af data ikke fører til udstilling af sårbarheder hos individer? 

Kunstig intelligens

Sikrer I, at brugen af kunstig intelligens/machine learning er til gavn for individet og ikke medfører fysisk, psykisk, social eller økonomisk skade for individet? 

Bæredygtighed

Miljømæssig og samfundsmæssig velfærd

Bæredygtig og miljøvenlig kunstig intelligens:   

Har I indført mekanismer til at måle miljøvirkningen af AI-systemets udvikling, udbredelse og anvendelse (f.eks. datacentres energiforbrug, energitype, der anvendes af datacentre osv.)?   

Har I etableret foranstaltninger til at nedbringe miljøvirkningen af AI-systemets livscyklus?  

Social indvirkning

Hvis AI-systemet interagerer direkte med mennesker:  

Har I vurderet, om AI-systemet tilskynder mennesker til at udvikle tilknytning til og empati over for systemet?  

Har I sikret, at AI-systemet klart signalerer, at dets sociale interaktion er simuleret, og at det ikke har kapacitet til at “forstå” og “føle”?   

Har I sikret, at de sociale indvirkninger af AI-systemet opfattes klart?  

Har I vurderet, om der er risiko for tab af arbejdspladser eller nedkvalificering af arbejdsstyrken? 

 Hvilke skridt er der taget for at modvirke sådanne risici? 

Samfund og demokrati

Har vurderet den bredere samfundsmæssige indvirkning af AI-systemets anvendelse ud over den enkelte (slut-)bruger, f.eks. de potentielt indirekte berørte interessenter eller demokratiske processer?