Skip links

Skoleforedrag: Få kontrol over dine digitale fodspor

License2Share

License2Share er en guide målrettet unge, deres forældre og undervisere. Formålet er at lære unge at forberede deres digitale fremtid og tage hånd om deres egne digitale fodspor i god tid.

License2Share er økonomisk støttet af Lærerstandens Brandforsikring. Som medlemsejet forsikringsselskab arbejder Lærerstandens Brandforsikring med, at overskud skal arbejde til fordel for medlemmerne, og det gør sig også gældende, når selskabet vælger at støtte velgørende projekter.

Lærernes engagement og rolle i samfundet er i høj grad at passe på vores fremtid, når de arbejder med unge mennesker.

License2Share giver et værktøj til blandt andet lærerne, som de kan bruge for at hjælpe unge med at passe på og være bevidste om de digitale fingeraftryk, de sætter, når de færdes på internettet.

Guiden kan downloades gratis på http://license2share.dk.