WORKSHOPS & UDDANNELSE

Dataetiske retningslinjer/strategi. Har din organisation brug for input til at udvikle dataetiske retningslinjer/strategi, så DataEthics.eu coache dig i den rigtige retning.

Dataetiske reviews. Her gennemgår vi jeres website, apps & sociale medie profiler for dataetiske problemstillinger.

Skræddersyede kurser i dataetik. Vi leverer halvdags eller heldagskurser for ledelse og medarbejdere med fokus på dataetiske udfordringer og løsninger. Vi inddrager også GDPR og ePrivacy i kurset, da de ligger som en forudsætning for dataetikken. I vil forstå, hvad dataetik er og forskellen fra GDPR. Vi leverer en stribe konkrete eksempler på nogen, der gør det godt dataetisk og på nogen, der gør det dårligt. Der vil være etiske dilemma games, hvor I selv involveres, skal tage stilling og begrunde. Og I vil få en række alternative værktøjer og tjenester, der er dataetiske. Både til at tage individuel kontrol over egne data. Og til organisationen, der ønsker at beskytte sine brugeres/kunders data. Afhængig af tid og ønsker kan der være hands-on øvelser.

Kontakt: info@dataethics.eu

DataEthics.eu er en non-profit forening, der tilbyder en række opgaver til markedspriser. Pengene bruges til at at opnå støtte fra fonde (egenfinansiering), betale lønninger og honorarer samt finansiere den viden, vi deler gratis for at efterleve vores mission og formål

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.