Safer Internet Forum, Luxembourg 28-29 oktober 2015

Event. Safer Internet Forum (SIF) er en central årlig konference i Europa, hvor politiske beslutningstagere, forskere, myndigheder, lærere, ngo’er, repræsentanter for erhvervslivet, eksperter og andre relevante aktører mødes for at diskutere de nyeste trends, risici og løsninger relateret til børns sikkerhed på nettet. Gry Hasselbalch fra DataEthics.eu/Mediamocracy modererer en session om dataetik i internetforbundet legetøj: “The right to play: Internet of Toys”

Leave a Reply

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.