Skip links

Virksomheder har snart adgang til komplette profiler af jobsøgere

Blog. Vi er med raske skridt på vej til en fremtid, hvor virksomheder kan få adgang til komplette personprofiler på jobsøgere. Helt diskret uden at nogen ved det eller behøver at opdage det. Sociale medier er et effektivt værktøj.

Den faglige organisation Djøf har i en undersøgelse spurgt 1500 medlemmer, hvad de blev spurgt om til deres jobsamtaler. 11,5 % har svaret, at de direkte eller indirekte blev spurgt om seksuel orientering, familieforhold, politisk ståsted eller religion. Juridisk set må virksomheden gerne spørge, men ikke lægge vægt på disse personlige forhold. Dér, hvor der er faldet dom og udstedt bøder, har det dog netop været på baggrund af virksomhedens spørgsmål.

Arbejdsgiverne anbefales da også, at de skal ‘skal holde sig til at tale om kvalifikationer og stillingens indhold for at undgå misforståelser’, mens jobsøgere rådes til, at de skal afvise at svare, lyve eller finde job et andet sted.

Disse råd gav god mening for få år tilbage, men med den stigende transparens vil det næppe være til fordel for en jobsøger at fortie eller lyve om noget, som virksomheden ved i forvejen.

Vi er nemlig med raske skridt på vej til en fremtid, hvor virksomheder kan få adgang til komplette personprofiler på jobsøgere. Helt diskret uden at nogen ved det eller behøver at opdage det.

Personlige informationer som de nævnte kan nemlig estimeres forholdsvis præcist på baggrund af data fra sociale medier, hvor særligt Facebook er en gavmild kilde.

Siden 2009 har psykologer researchet og konklusionen er entydigt, at data opsamlet fra sociale medier med meget høj sandsynlighed kan forudsige en persons køn, etnicitet, religion, seksualitet, ægteskabelige forhold, psykiske stabilitet og personlighed.

Data og algoritmer giver dig i dag adgang til at høste viden om andre, også på det personlige plan, og det er kun et spørgsmål om tid, før alle kan få adgang til information om ‘alle andre’, for i takt med at der kommer mere data om den enkelte, bliver algoritmerne mere præcise i deres kortlægning og forudsigelser samtidig med, at de bliver tilgængelige via apps og web.

Ikke lov men etik styrer

I den digitale verden er det ikke lovgivningen, men den enkelte virksomheds etik, der styrer, hvad og hvor meget man vil vide om jobsøgere og hvordan man vil bruge denne viden.

I forhold til den omtalte undersøgelse er det værd at minde om, at når en jobsøger bliver kaldt til samtale har virksomheden vurderet, at vedkommende er kvalificeret og jobsamtalens formål er at afdække   kandidatens troværdighed, motivation og ‘cultural fit’.

Jobsamtalen blev i gamle dage brugt til at få information om jobsøgeren fra jobsøgeren. Og så var tiden gået. I dag kan jobsamtalen bruges til at afklare tvivlsspørgsmål – og det kan lige så vel komme jobsøgeren til gode som det modsatte.

Man kan i hvert fald overveje, hvad der er bedst for den enkelte jobsøger; At blive fravalgt på forhånd på grund af mistanke om en mulig graviditet eller at blive kaldt til samtale og få mulighed for at fortælle, at man godt kan være gravid og topmotiveret samtidig.

 

PersonligeInformationerFacebook
Prediction accuracy of classification for dichotomous/dichotomized attributes (pnas.org)
PredictionPeopleFacebook
Prediction accuracy of regression for numeric attributes and traits. The transparent bars indicate the questionnaire’s baseline accuracy, expressed in terms of test–retest reliability. (pna.org)

 


Kilder:

Virksomhed idømt bøde i sag om gravid jobansøger; En virksomhed skal betale 25.000 kroner i godtgørelse, fordi den spurgte nye medarbejdere om graviditet. (pol.dk)

Cheferne stiller for nærgående spørgsmål til jobsamtalen (business.dk)

Sådan skal du reagere, når chefen stiller nærgående spørgsmål til jobsamtalen (Eurowoman)

Hvor går grænsen til jobsamtalen?  Skal du snart have børn? Hvordan er dit private netværk? Hvor får du passet dine børn, når de er syge?  (Djøfbladet)

Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior (pnas.org)

This Company Has Built a Profile on Every American Adult; Every move you make. Every click you take. Every game you play. Every place you stay. They’ll be watching you. (blomberg.com)