Skip links

Den gode nyhed: Danske offentlige websteder bruger ikke Google Analytics. Den dårlige nyhed: Danske skattefinansierede institutioner gør

Ifølge en undersøgelse foretaget af DataEthics.eu er brugen af Google Analytics (GA) i Danmark blandt offentlige hjemmesider minimal, mens skattefinansierede institutioner i uddannelsessektoren, NGO’er og nyhedsmedier er storforbrugere af Google Analytics. Dette er en heldig situation for de offentlige websteder, da GA måske bliver erklæret ulovligt i hele Europa, efter en afgørelse i det østrigske datatilsyn. Under alle omstændigheder går brugen af GA imod dataetiske principper.

Offentlige hjemmesider i Danmark har i de seneste år skruet massivt ned for brugen af Google Analytics (GA). Kun 18 % af de statslige hjemmesider bruger Google Analytics, en cookie, der sporer brugerne. Blandt kommunerne er det kun 4 ud af 98.

Det er en positiv nyhed, da både staten og kommunerne igennem årene er blevet stærkt kritiseret for at tage aktivt del i overvågningsøkonomien ved at dele data med ad tech-industrien, herunder big tech. Nu ser det ud til, at de har handlet på den kritik og vendt sig bort fra Google Analytics.

I starten af 2010’erne rejste Erhvervsstyrelsen rundt i landet med repræsentanter fra Google (nu Alphabet) for at informere både offentlige og private virksomheder om webstatistik-værktøjet fra Google, som var meget nemt at bruge og “gratis” – selvom brugen betales med data frem for traditionelle betalingsmetoder. I dag, blot et årti senere har offentlige websteder fjernet GA for at kunne kontrollere deres egne data og ikke at betale med brugernes data ved at dele dem med de mange virksomheder i overvågningsøkonomien. Der findes mange betalte alternativer til GA, som er effektive og nemme at bruge.

Der er dog stadig en del statsejede hjemmesider, der bruger Google Analytics og dermed deler danskernes personlige data med big tech. De, der beskæftiger sig med følsomme emner er; Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd, Sundhedsdatastyrelsen, Børnerådet og Socialstyrelsen. Dette kan de blive tvunget til at ændre på grund af afgørelsen fra Østrig.

Den faldende brug af GA på de danske statslige og kommunale hjemmesider passer perfekt med en nylig afgørelse fra det østrigske datatilsyn, der fastslår, at brugen af Google Analytics er ulovlig. Lignende afgørelser forventes i andre EU-lande, da de nationale tilsynsmyndigheder har samarbejdet om disse sager i en EDPB-taskforce. Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) er et uafhængigt europæisk organ, som bidrager til en ensartet anvendelse af databeskyttelsesreglerne i hele EU.

Ngo’er, nyhedsmedier og uddannelse kan få problemer
Mens staten og kommunerne har valgt den etiske sti, har et overraskende stort antal organisationer, der finansieres af skattepenge, fastholdt at bruge Google Analytics.

Ifølge undersøgelsen bruger 71 % af den offentligt finansierede uddannelsessektor i Danmark Google Analytics. 58 % af nyhedsmedierne, der er stærkt statsstøttede, og 86 % af NGO’erne, der er endnu mere statsstøttede, bruger Google Analytics.

Hvis brugen af Google Analytics ender med at blive erklæret ulovlig i resten af Europa, vil disse organisationer være nødt til at finde nye værktøjer, der overholder GDPR. Selv hvis det ikke bliver ulovligt i Danmark, er det i strid med dataetiske principper om individuel datakontrol, gennemsigtighed og ansvarlighed, hvis de deltager i datadeling, uden at deres brugere forstår, hvad der foregår.

Lovlige alternativer til Google Analytics kan findes her.

Research: Daniel Ingemann

Update 1. marts 2022: Ifølge Version2 har Justitsministeriet netop fjernet Google Analytics

Sådan gjorde vi:
Åben hjemmeside (i Google Chrome)
Tillad alle cookies.
Højreklik > Undersøg
Tryk på ”Network” fanen.
Indtast ”Google” i søgefeltet.
Tryk Ctrl+R (refresh) for at sikre, at alle cookies er indlæst og fremgår på listen.
Er analytics.js til stede? Hvis dette er tilfældet, har vi noteret, at Google Analytics anvendes.