Skip links

RESEARCH & ANALYSER

Analyser & rapporter. Analyser af dataetiske dilemmaer i nye teknologier, fx AI og etik inden for transport, sundhed og finans, eller en brancheananlyse som Bjørnetjenester

Whitepapers relateret til privacy og dataetik såsom denne om dataflow-analyser.

Interessentanalyser. I samarbejde med eksterne kompetencer kan vi stille de rigtige spørgsmål for at få målt temperaturen omkring dataetik og privacy hos borgerne/kunderne, investorerne, aktionærerne o.a.

Kontakt: info@dataethics.eu

DataEthics.eu er en non-profit forening, der tilbyder en række opgaver til markedspriser. Pengene bruges til at at opnå støtte fra fonde (egenfinansiering), betale lønninger og honorarer samt finansiere den viden, vi deler gratis for at efterleve vores mission og formål