Skip links

Privacykompasset

Event: Den 10.november 2015 afholder Erhvervsstyrelse en konference, hvor den lancerer PrivacyKompasset.dk, som har til formål at sætte danske virksomheder i stand til at kortlægge deres brug af persondata, efterleve persondatalovgivningen og samtidig se en mulig forbedring af deres konkurrenceevne gennem en bedre udnyttelse af persondata. Der kommer spændende talere fra bl.a. COOP, Blip Systems og ChurchDesk. Der er gratis adgang og man kan tilmelde sig her. Den foregår i Børssalen i KBH og varer fra 9-13.30