Skip links

Privacy er gennemgående i 6 megatrends

Rapport. World Economic Forum har identificeret 6 megatrends. Mennesker og internettet. Computing, kommunikation og opbevaring overalt. Tingenes internet. Kunstig intelligens (AI) og store data. Den deler økonomi og distribueret tillid. Og Digitaliseringen af ​​sagen. Læs mere om dem på side 5 og fremScreen Shot 2015-12-15 at 12.21.50.

Alle scenarier omfatter mange positive muligheder som øget vækst, demokratisk deltagelse og nye muligheder for handicappede. Men næsten alle scenarier inden for disse megatrends indebærer også en række risici omkring privatlivets fred, overvågning og datasikkerhed samt lukkede, kommercielle platforme, tab af arbejdspladser og manipulation.

For at omdirigere privacy fra noget risikabelt til noget positivt, peger rapporten peger på nogle overordnede problemstillinger:

“Fremkomsten af ​​software-applikationer og app-drevne økonomier nødvendiggør øget fokus på tillid, privatlivets fred og åbenhed. I rapportens megatrends er der både risici og muligheder, når det kommer til digital tillid og gennemsigtighed/transparens. I takt med at  folk fortsætter med at dele, samarbejde og interagere online, vil disse spørgsmål intensiveres.

De teknologiske løsninger skal derfor bygge på brugernes tillid. Både privatliv og sikkerhed, som er indbyrdes forbundne komponenter, er kritiske. Beskyttelse af privatlivets fred og digital tillid er et fælles ansvar for alle involverede aktører, og  udvikling af acceptable praksisser vil være af afgørende betydning at gøre det muligt yderligere vækst i informationstjenester. “

Løsningerne ifølge WEF er:

“Der er behov for kritisk forkus på oplysning fra såvel offentlige som private aktører, der udvikler og implementerer teknologiudvikling til forbrugere og borgere, som kun have tillid til løsninger, de forstår. Der er fx behov for nye metoder til og politikker omkring videregivelse af brugerdata. Der er behov for mindre teknisk og juridisk jargon og mere mening og gennemsigtighed for individer. 

Udbydere skal gøre klart, hvordan kundedata bliver brugt, til hvilke formål – af regeringer og private partnere – og de skal give adgang til deres kundedata.  Regeringerne må være villige til at stå frem og fortælle borgerne, hvordan regeringerne kan få adgang til data; og balancen mellem national sikkerhed og borgernes privatliv skal bevares og tydeligt forklares. Usikkerhed avler forvirring og mistillid.

En øget fokus på ansvarlighed skal genereres, så forskellige holdninger til privatlivets fred og borgerlige frihedsrettigheder harmoniseres  – og det på en måde, der tillader teknologien at opfylde behovene hos forskellige geografiske områder, i overensstemmelse med forskellige retlige og samfundsmæssige strukturer. Opdateringer til eksisterende rammer for at beskytte privatlivets fred, såsom Fair Information Practice Principles, bindende virksomhedsregler eller Privacy Framework af APEC, bør videreføres. Mange nationer har stadig ikke lovgivning om privatlivets fred. For at sikre fortsat vækst og accept af software-drevne løsninger, vil regeringerne blive nødt til at sikre, at deres retssystemer har tilstrækkelige politikker så de balncerer individers, virksomheders og staters interesser.”

Download rapporten. Masser af interessante ting at læse.