Skip links

MatematikFessor tager etisk ansvar for børns data

Det danske firma Edulab har udarbejdet et datakundeløfte i form af et sæt dataetiske retningslinjer og en forståelig privatlivspolitik, hvor de fortæller, hvad de gør og ikke gør med data. En dataetisk rollemodel, som de fleste tjenester målrettet børn og mange andre kunne lære af.

“Som ledende markedsudbyder af en digital matematikportal til skoleverdenen har EduLab et etisk ansvar. Det ansvar tager vi ikke alene på os, vi tager det alvorligt.”

Sådan skriver den danske virksomhed Edulab, hvis mission er at gøre verdens børn bedre til matematik, på deres hjemmeside. Og når man møder dem i deres ydmyge lokaler skråt overfor Vanløse Station, hvor de sidder møvet sammen pga af vokseværk, er der ingen tvivl om, at ønsket om at behandle børns data etisk ansvarligt, er mere end dybfølt.

Stifter af og direktør for Edulab Kasper Holst Hansen med en gammel version af Fessor (den nye ligger pakket sammen i en kasse)

“Vi laver uddannelse. Det handler også om dannelse. Og det handler om at opføre sig ordentligt. Vi vil gerne passe på data og opføre os ordentligt, og det kan så også være en fordel for vores forretning,” siger stifter og direktør Kasper Holst Hansen.

Han er sikker på at dataetisk adfærd bliver et konkurrenceparameter. “Men kun kortvarigt. For det bliver hurtigt det normale. De af vores konkurrenter, der ikke kan garantere dataetik, får dødsstødet,” mener han.

80.000 danske børn logger dagligt ind på portalen matematikfessor.dk for at lave øvelser og lektier i matematik. Lærere og forældre kan følge med i børnenes udvikling i matematiske kompetencer. Også i Norge og Sverige og meget snart Holland bliver børn venner med Fessor.
Edulab sælger private abonnement til forældre og abonnemeter til skoler. Forældrene taster selv den nødvendige data ind og giver samtykke til, at deres børn bruger platformen. Når det gælder skoler, får Edulab almindelige data som navn, klasse, skole og lærer fra STIL, Styrelsen for IT og Læring. Og så genererer de selv en masse data i form af besvarelser, som de analyserer, så forældre og lærere kan følge progressionen i børnenes matematikfærdigheder. Børnene har også adgang til data, men ikke til alt, fx får de ikke at vide, at de befinder sig på 3. klasses niveau, hvis de går i 6. klasse. Det får kun lærerne, så de ved, hvor de kan sætte ind overfor den enkelte elev. For nogle år siden havde Edulab også et skolegårdsagtigt spil – Drengene mod pigerne – på platformens forside. Men den har de skrottet.

“Jeg blev ringet op af en kvindelige matematikforsker, der kritiserede det. Hun sagde, at det var hårdt nok i forvejen at være kvinde indenfor matematikken. Så vi fjernede det. Det gik op for os, at vi har et herrestort ansvar, og hvor meget vi kan påvirke,” siger Kasper Holst Hansen.

Ifølge Edulabs IT-chef Lotte Ludvigsen har virksomheden ikke brug for data som øjenfarve, højde, sprog eller køn. De ser på adfærden og progressionen i kompetencerne. I det hele taget arbejder de på at få så lidt data ind som muligt – dataminimering, som er et af EU dataforordningens principper. De bruger ikke CPR-numrene, som de får med pakken fra STIL. Og de arbejder med at få skrevet de data ud af pakken, som de ikke har brug for, men får af historiske årsager, fx køn. De har ikke tredjepart cookies på deres portal, som børnene bruger, og heller ikke SoMe-plugins, som så mange andre websites begår sig i. Det er for at forhindre deling af børns data med 3. parter. Edulab sælger heller ikke data til 3. part og har nogle klare databehandleraftaler med deres underleverandører. Google Analytics bruges kun på deres almindelige websites i markedsføringsøjemed.

Selv om Edulab er overbeviste om, at dataetik er en god forretning, er der også situationer, hvor kommercielle mål ramler ind i dataetikken. For eksempel havde de en heftig diskussion om, hvorvidt de skulle bruge Facebooks retargetting-værktøj, så Facebook-brugere, der har besøgt Edulabs hjemmeside vil møde annoncer for Edulab på Facebook.

“Det kommercielle og det etiske står nogle gange overfor hinanden,” siger Lotte Ludvigsen. “Vi havde en etisk diskussion om det og vil nu teste Facebooks retargetting målrettet lærere. Vi satte alderesgrænsen til 21, så vi er sikre på, at vi ikke rammer børn og unge på Facebook. Så det tester vi af og ser om det kan give noget.”

Ifølge Lotte Ludvigsen er Edulab endnu ikke i hus med at leve fuldt ud op til GDPR. Fx med at få beskrevet alle deres processer og kontroller.

Det med dataetikken er allerede en konkurrencefordel for Edulab på deres eksportmarkeder. I Sverige er det bare noget, deres samarbejdspartner tager for givet. Og da Edulab for nylig indgik en aftale i Holland, var der ingen tvivl om at deres dataetiske retningslinjer havde stor betydning.

“Det er bare fedt at opføre sig ordenligt,” siger Kasper Holst Hansen.

Edulabs dataetiske retningslinjer
• Vi forholder os kritisk til, at alle data skal tjene det formål at gøre skolebørn bedre til matematik.
• Vi sælger under ingen omstændigheder personlige oplysninger til 3. part.
• Vi deler kun data med vores sparringspartnere i det omfang, det er sikkert og relevant.
• Vi arbejder sammen med forskningsverdenen, der dog kun får data fra os i anonymiseret form. Alle aktive forskere underskriver en ”non-disclosure agreement” – dvs. at de skriver under på ikke at misbruge den fortrolige viden, de får adgang til.
•  Vi ønsker at skabe transparens omkring vores data – hvad vi gør med dem, hvor længe vi gemmer dem, og hvem der har adgang til dem, inkl. at oplyse vores brugere om, hvilke rettigheder og muligheder de har.
•  Personer under 25 år modtager ikke reklame fra os – dette gælder for alle vores websites, idet vi vil sikre, at børn og unge ikke bliver udsat for reklame.
• Din data er i sikkerhed hos os – vi behandler din data med stor omhu og sørger for, at du trygt kan navigere rundt på vores websites.
• Vi har dataansvars- og databehandleraftaler – dette er for at sikre din data bedst muligt.

Udvidet sikkerhed, når du er logget ind på MatematikFessor.dk
• Der er ingen reklame – dette for at sikre, at din færd på MatematikFessor.dk kun er i undervisningsøjemed.
• Vi lægger ikke reklamer på vores portal – hverken for egne eller andres produkter. Lærere får dog information via portalens digitale lærerværelse om nye tiltag og egne produkter i det omfang, det er relevant for deres undervisning.
•  Vi bruger ikke SoMe-plugins på MatematikFessor – dette for at sikre, at de sociale medier ikke kan få adgang til portalens data.

Edulabs privatlivspolitik

Artiklen her blev første gang offentliggjort på Samfundsdesign

19.2.2018 er denne artikel redigeret i forhold til denne sætning: Vi satte alderesgrænsen til 21, så vi er sikre på, at vi ikke rammer børn og unge på Facebook. Så det tester vi af og ser om det kan give noget.”

Alderen var i første omgang sat til 25 men siden til 21. Derfor rettet