Skip links

Google i forklædning af brancheorganisation for små uafhængige medier

European Independent Media Publishers, EIMP. Ordene ‘uafhængige medieudgivere’ klinger i retning af en NGO, en nonprofit-organisation, der arbejder for en god sag. Organisationen skriver, at den repræsenterer over 1000 forskellige publicistiske medier i Europa, og at den arbejder for at fremme en lovgivning, der ‘promoverer en mangfoldig, konkurrencepræget, fri og innovativ publicistisk mediesektor.’

Den danske brancheorganisation Nye Medier har været medlem af og siddet i EIMP’s styregruppe siden 2017. På Nye Mediers festival i november 2022 stod EIMP for en break-out session, hvor foreningens repræsentant, Sebastian Remøy var til stede. Remøy fortalte, at organisationen var etableret i forbindelse med vedtagelse af det europæiske ophavsretsdirektiv, og at hans organisation repræsenterede de små stemmer i medieverdenen. Han iscenesatte EIMP som en af de små, der kæmper mod de store mere velpolstrede organisationer. 

Nu er det sådan, at man nemt kan foranlediges til at tro, at Google står bag EIMP. Dels er Google pr.  maj 2023 EIMP’s eneste støtte, hvilket de da også deklarerer på deres hjemmeside. Sebastian Remøy er ansat som ‘Executive Vice President’ i det strategiske kommunikationsfirma KREAB med hovedsæde i Bruxelles. I Nye Mediers program præsenteres han således:

 “Sebastian Remøy repræsenterer European Independent Media Publishers. EIMP er en platform, der samler nationale foreninger af uafhængige medier i Europa. De repræsenterer udgivere, der er afhængige af online kanaler til at opnå deres publikum. EIMP er partnere med og sponsoreret af Google.”

Anne Sofie Christensen-Dalsgaard står bag baggrund.com og er forperson i Nye Medier, hvis hovedopgave er at rykke ved den danske mediestøtte, så de nyopstartede og mindre medier blandt andet får nemmere adgang til at få mediestøtte. 

“Vi er utilfredse med omnibuskravet, når nu nichemedier har mere succes. Kravet om mindst tre fuldtidsansatte er forældet. Og så er der problemer med egenfinansieringen,” forklarer hun.

På spørgsmålet om, hvordan de har det med at være med i en organisation som EIMP, der er finansieret af Google, siger hun: 

“Vi har været en del af EIMP siden 2017, hvor vi sammen med en række andre europæiske medieorganisationer begyndte at arbejde for at bremse copyright-direktivets artikel 15. Det gjorde vi, fordi vedtagelsen – som vi så i det spanske tilfælde, hvor Google News blev forbudt – kunne få negative økonomiske konsekvenser for især de mindre onlinemedier i Europa. Samarbejdet var drevet frem af den spanske medieorganisation CLABE (tidligere AEEPP), og det er først for nylig, at Google er blevet hovedsponsor for sekretariatet. Det har vi det helt fint med, da det er medlemsorganisationerne, der definerer politikken, og nu har vi en tilstedeværelse i Bruxelles, hvor vi dog stadig er lilleputter sammenlignet med de traditionelle mediers store lobbyorganisationer, ENPA, FEP og EPC. Det er faktisk fint at være finansieret af Google, da de aldrig blander sig. Men for at undgå de forudsigelige spørgsmål, som du stiller, så er EIMP blevet omlagt til en nonprofit under belgisk lov, og vi forsøger at brede finansieringen ud, så det f.eks også inkluderer kontingentbetaling og støtte fra f.eks EU, fonde, men måske også andre virksomheder.

Nye Medier fik 200.000 kroner af Google til deres festival i 2022. 

Er der ikke nogen af jeres medlemmer i Nye Medier, der er irriterede over, at I tager penge fra Google til jeres festival?

Google har sponsoreret festivalen siden den allerførste festival, og sammen med Journalistforbundet har de været vores faste samarbejdspartnere, som altid har stået øverst på plakaten. Festivalen ville måske ikke være blevet til noget uden det sponsorat, og der har aldrig været noget krav om, hvordan sponsoratet skulle bruges. Festivalen har desuden også været vores bedste redskab til at gøre opmærksom på vores eksistens og derigennem rekruttere nye medlemmer. Så de fleste af vores medlemmer er nok ret tilfredse med, at vi har fået det sponsorat, ellers ville de vel ikke være medlemmer af Nye Medier?

Ifølge nogle kritikere er penge fra Google lig med lobby-penge?

Størstedelen af vores medlemmer er reelt afskåret fra mediestøtte, så hvis man kan finde støtte, der udligner skævvridningen af det danske medielandskab, så er man velkommen til at tage imod den. Og bare for at præcisere, vi får ikke støtte til drift.

Hvorfor tror du, Google giver jer penge?

Bare lige for at præcisere igen: Google sponsorerer festivalen, og de støtter sekretariatsdrift af EIMP. Og der er da ingen tvivl om, at de støtter os, da vores interesser overlapper. De overlappede eksempelvis i forbindelse med copyright-direktivet, som vi og vores medlemmer var ret bekymrede for, og hvor det jo heldigvis er lykkedes for os i Danmark at finde en god vej frem – blandt andet fordi vi råbte op, og der blev lyttet.  

Anne Sofie Christensen-Dalsgaard understreger, at Nye Medier har indgået en række andre samarbejder med danske partnere for at fremme de nye og mindre mediers sag og for at understøtte innovation og udvikling i mediebranchen. 

Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sebastian Remøy. 

Dette er en del af rapporten Big Tech Soft Power Danmark