Skip links

Forsikring & Pension forsøger sig som first-mover inden for dataetik

De selskaber, der først kommer med en dataetisk handlingsorienteret ramme, vil høste konkurrencefordele. Forbrugeren er ved at vågne og vil de kommende år søge at tage kontrol over egne data – Så skal vi som forbrugere sætte vores ”data i spil” skal det være på en dataetisk transparent grundlag.

Forsikrings – og pensionsbranchen er historisk en af ​​de mest erfarne brancher, når det kommer til brug af ​​vores private data. Her opbevares de mest følsomme data om os alle, der har tegnet en eller flere typer af forsikringer. Branchen kender vores mest private dele af livet, og det er data om sygdomme, levevaner, boligforhold, familieforhold, ulykker, tyveri, indbo, formue og sågar tandhygiejne. Data, som derfor også naturligt i takt med digitaliseringen er kommet i dataetikerenes søgelys, da det stiller nye krav til datasikkerhed og dataetik i en verden, hvor alle disse data snart er gjort digitale. Og derfor også i risikogruppen for at blive udsat for hackerangreb, (mis)brug af algoritmer på nye måder, for at udregne risikoforhold i vores liv. Specielt denne branche har været first-mover med digitalisering, så det er ikke overraskende, at det netop er Forsikring & Pension – en brancheforening – som nogle af de første, lancerer, hvad de kalder: Cool eller Creepy – Databrug og dataetiske principper.

Principperne sætter som en nyskabelse retning og rammer for de kommende dataetiske retningslinjer, der forhåbentligt udarbejdes de kommende år og implementeres i praksis i forsikring – og pensionsbranchen i hele Danmark.

Det er en ambitiøst plan, da brancheforeningen rummer 109 selskaber. Principperne skal derfor ses som en løftestang og hjælp til at komme i gang rundt om i landet. Dette ikke er en nem øvelse, og kræver tid, fokus og handling.

Brancheforeningen indtager i deres principper en position, ud fra tre arketypiske datapositioner indenfor dataetikken. Tre positioner der benævnes er: 1) Den kritiske, 2) Den progressive og 3) Den offensive. Anbefalingen, er at følge den i Principprogrammet Progressive dataetiske position.

I praksis betyder det, at individet kan få meget ud af at sætte sine data i spil!

”Her vil individet tage ejerskab over sine data og skabe værdi for sig selv ved hjælp af sine data. Og selskabet vil understøtte dette for kundens og selvskabets bedste”. (Databrug og dataetiske principper p. 15)

Alle kender eksemplet på den lille boks, billister kan få installeret i deres bil, som sporer, hvorvidt bilisten overholder de gældende fartgrænser og derved opnår en bedre pris på sin bilforsikring. En løsning, der skal sikre et fald i policeudgifterne samt uheld hos specielt de 18 – 25-årige unge mænd og sikre større sikkerhed for borgeren.

Eksemplet underbygger, at det allerede er det der sker i praksis i branchen. De fremlagte principper er ifølge brancheforeningen
– et forsøg på at få en pensions – og forsikringsselskaberne til at vågne op og tage de nødvendige snakke i topledelserne og få dataetik på den ledelsesmæssige agende i en branche fuld af følsomme persondata
– et forsøg på at diskutere hvad dataetik er for en størrelse? Hvordan det enkelte selskab ønsker at definere og arbejde med dataetik? Men, endnu vigtigere, få styr på, hvilke strategiske og praktiske handlinger der fremover skal til for at få dataetisk ud via arme og ben.

Er denne ikke udstukket ledelsesmæssigt, definerer den enkelte medarbejder selv en etiske linje, og det er ikke vejen frem, lyder det.

Principperne fra Forsikring & Pension er altså ikke en løsning på, hvordan det enkelte forsikringsselskab skal udføre dataetiske handlinger i praksis. De er en overordnet standard for industrien at følge og reflekterer over i deres fremtidige dialog vedr. Dataetik.

Læs her talen fra Birgitte Kofod Olsen, medstifter af DataEthics.eu, som var inviteret som keynote på Forsikring & Pensions lanceringsdag