Skip links

Foredrag om dataskræk

Event. Mængden af data er stærkt stigende hvilket giver helt nye muligheder, både for unik forskning til gavn for patienterne og for udvikling af skræddersyet behandling til den enkelte person. Sideløbende er der i befolkningen en stigende dataskræk og modstand mod ‘overvågningssamfundet’ som følge af mediehistorier om misbrug af data. Lundbeckfonden afholder i samarbejde med Politiken en Lundbeckfond Lecture om emnet, hvor Mogens Vestergård og DataEthics Birgitte Kofoed hver især behandler emnet med udgangspunkt i deres hverdag som hhv læge,forsker og jurist. Meld dig til her