Skip links

Ekspertgruppes værdikompas er god dataetik

Blog. De ni dataetiske anbefalinger, regeringen modtog fra sin ekspertgruppe, er en smule tandløse. Men det dataetiske værdikompas, gruppen bidrager med, kan bruges til noget,

Den allervigtigste del af de nye dataetiske anbefalinger, som regeringens ekspertgruppe barslede med i november, er afsnittet om det dataetiske kompas. Mens de konkrete anbefalinger om et dataråd, en dataed, en værktøjskasse med videre er velmenende, men i princippet lidt tandløse forslag, er rapportens idé om et grundlæggende værdikompas et strategisk afgørende skridt for os alle sammen.

Det dataetiske kompas har potentialet til at ændre holdninger; i det ligger kimen til en bevægelse væk fra teknokratisk effektivisering og systemtænkning til igen at sætte fokus på det enkelte menneskes behov og værdighed.