Skip links

Dataetiske principper skal sikre autonome menneske

Er det biler, chatbots, AI baserede læger, der skal være autonom (selvkørende, selvstyrende) eller er det mennesket? Det skal mennesket, selvfølgelig, og hvis det er målet, er det vigtigt at mennesket fortsat har styringen over brugen af persondata, uanset at det vil og skal være maskiner og robotter, der bidrager til udvikle vores samfund og verden. Derfor er vi nødt til at sikre, at vi kan forklare brugen af data, og vi skal sikre, at brugen af data er etisk korrekt. Det kræver, at virksomheder og organisationer tager stilling til dataetiske overvejelser i deres produktion og processer, som bygger oven på deres privatlivspolitikker.

Men hvad er dataetik? Ingen tvivl om, at begrebet inden for meget få år, har fået luft under vingerne. Der findes ingen klar officielt definition eller formel på at være dateetisk. Tænkehandletanken Dataethics har derfor udarbejdet en række klart formulerede og definerede dateetiske principper, som danner grundlag for en lang liste af spørgsmål, som virksomheder, organisationer og myndigheder skal overveje og tage stilling til, når man igangsætter det yderst vigtige arbejde med at bruge personlige oplysninger på grundlag en bæredygtig og etisk tilgang.

”Begrebet ”autonomi” stammer fra filosofien, og referer til de menneskelige evner og kompetencer til at opstille regler for sig selv, til at formulere, tænke og vælge normer, regler og lovgivning, som skal følges. Det omfattet retten til selv at kunne fastsætte sine standarder, og til at vælge sine egne mål og mening med livet. ”

Frit oversat fra: Statement on Artificial Intelligence, Robotics and Autonomous Systemts, EGE

Autonomi spiller en central rolle i alle etiske diskussioner i den digitale alder. Tech virksomheder anser biler og robotter som en del af eller service til autonomien, men det er først og fremmest mennesket, som skal være autonomt.

En mulighed for at bevare menneskets autonomi er individets kontrol over data. Beslutninger om brug af data om den enkelte skal være i hænderne på den enkelte. Det kræver fuld gennemskuelighed og  styringsredskaber for at sikre beskyttelsen af individet i alle aspekter af brugen af den enkeltes data. En dataetisk tilgang er derfor mere end bare overholdelse af lovgivning. En dataetisk tilgang til brug af data er fokuseret på værdier og grundlæggende menneskelige principper.

Derfor skal kompasset indstilles efter dataetiske guidelines, som sætter retningen. Vi opererer med 5 grundlæggende dataetiske principper:

  • Mennesket i centrum
  • Individuel datakontrol
  • Gennemskuelighed
  • Ansvarlighed
  • Ligeværdighed

Det har vi udarbejdet en håndbog om, og til brug for arbejdet er hvert princip defineret og understøttet af spørgsmål til brug for formuleringen af egne dataetiske guidelines.

Du er velkommen til at dele dem med dem, som måtte være interesseret, men også med dem, som ikke er interesseret (endnu). Er det ikke nok, så deltag i de vigtige dataetiske diskussioner, del din viden og synspunkter og bliv inspireret på Dataethics Forum 2018 til september. 

Dataetiske principper og spørgeramme (klik flag hvis du vil have dem på engelsk)

Dataetisk FAQ