Skip links

Data skal behandles som atomkraft

Nyhed. Big data og computervidenskab er som atomkraft for 60 år siden. Og som i 1950’erne er forskerne nødt til at se kritisk på deres arbejde og tage del i den offentlige debat. Det skriver Philip Rogaway, datalog med speciale i kryptografi. “Vi er på vej til en tilstand af total overvågning, og demokratiet svinder ind.” Rogaway efterlyser mere politisk engagement fra de forskermiljøer, som har udklækket mange af overvågningsteknologierne. Denne type videnskabsmænd er ikke vant til at engagere sig i den offentlige debat, men data og computere er i dag udpræget politisk, per definition, og derfor er det en forskers ansvar at tage stilling til resultaterne af sit arbejde.

Læs mere.