Skip links

Da dataetikken kom på verdensdagsordenen

Blog. Rapport fra 40. internationale databeskyttelseskonference med temaet Debating Ethics. Big tech, der tjener stort på andres persondata, blev skældt huden fuld, mens andre var helt oppe på de høje nagler og talte om at redde demokratiet og menneskeheden.

Facebook har mindst elleve forskellige måder at beskrive et skæg på. Intet. Streg på kinderne. Kæbeskæg. Skæg. Fuldskæg. Overskæg. Bakkenbarter. Fipskæg. Gedeskæg. Korte stubbe. Og fuldskæg uden bakkenbarter. Lagt sammen med lige så talrige måder at beskrive øjne, hår og hud på, er det menneskelige ansigt i Facebooks mikrodetaljerede profileringsunivers kun en lille bitte brik. Dertil kommer i hundredvis af andre brikker fra resten af kroppen og vores sind.

Det stod klart på Facebook side-event til den netop afsluttede 40. internationale databeskyttelseskonference 2018. I år handlede den om digital etik eller dataetik, og Facebook holdt deres side-event for at vise deltagerne, hvordan den globale datagigant arbejder med ‘Ethics and Privacy by Design’ i kunstige intelligens. Opgaven med skægget gik ud på at vise, om mennesker kan karakterisere et menneske bedre end kunstig intelligens kan. Det kunne mennesket selvfølgelig ikke.

Titlen på Facebooks side-event var i sig selv fornærmende, idet Facebook med sin forretningsmodel ikke kan være nogle af delene. Et bærende princip i privacy by design er private by default, dvs at standardindstillingen på en tjeneste er, at man ikke bliver tracket, og man ikke selv skal fravælge det. Den standardindstilling findes ganske enkelt ikke på Facebook og ville også være en katastrofe for virksomheden, da de færreste dermed aktivt ville vælge at lade sig tracke. Til gengæld dokumenterede side-eventet den massive indsamling af detaljer om os, som sker via Facebooks platforme, og som kapitaliseres gennem salg til dem, der har økonomiske eller politiske budskaber.

Derfor var det også overraskende, at Facebooks CEO Mark Zuckerberg og den anden store datagigant Google, fik lov til at fylde på hovedkonferencens program. Begge var keynotes over video og havde en medarbejder fysisk på konferencens podium. Begge gjorde sig til talsmænd for at være privatlivsfokuseret i deres tjenester, og begge bakkede op om en strammere amerikansk databeskyttelseslovgivning. Googles CEO Sundai Pichai sagde, at Google giver alle i verden ‘gratis’ adgang til en service, og at det i sig selv er etisk. Det samme argument bruger Zuckerberg.

Det var noget hult at være vidner til, når man ved, hvor stor en lobbyindsats begge virksomheder har gjort imod både GDPR, e-privacy lovgivningen (der derfor heller ikke er besluttet endnu) og EUs konkurrencelovgivere. Og når der findes en stribe alternativer til de to datavirksomheder, som kunne have talt på konferencen og været ægte dataetiske rollemodeller, fx LEGO, TomTom, Mozilla, Cliqz (alternativ browser), Qwant (alternativ søgemaskine) og Wire (alternativ chat).

Den amerikanske rollemodel
Heldigvis var der en amerikansk rollemodel indenfor databeskyttelse i Apple. Ser man bort fra Apples skattemæssige kamp mod EU, virksomhedens ekstreme lukkethed samt dens eftergivenhed i Kina, hvor sikkerhedsapps er blevet fjernet, så er den en rollemodel på databeskyttelse. CEO Tim Cook ankom også som en konge, først til sin egen reception i Apple Store i Bruxelles, hvor særligt inviterede stod i kø for at komme i audiens i 3-4 minutter, og derpå som den hotteste keynote på hovedkonferencen dagen efter. Her forstod Cook – analogt fra podiet – at løfte alle 1200 deltagerne op under loftet med optimisme ved at understrege vigtigheden af fundamentalt at få ændret den måde, internettet virker på. Han nævnte ikke Facebook og Google ved navn, men det var helt klart dem og andre data-købmand, han henviste til, da han klandrede dem for at bruge data som ‘våben’ i deres profilering af os med ‘militær præcision’. Apple støtter retten til privatliv, går forrest med en dataetisk forretningskultur og mener, at den kommercielle overvågning, kun er til gavn for meget få store virksomheder.

Lovgivning er ikke nok
Det er første gang, at digital etik har været så højt på den internationale agenda som den var i Bruxelles 24-25. oktober 2018. Og da det er nyt for de fleste, var debatten på et noget abstrakt niveau. Men med konferencen stod det klart, at nu er der international parathed hvad angår dataetikken. Der blev etableret en international organisation bag konferencen med direktøren for det britiske datatilsyn, Elizabeth Denham som formand. Der blev vedtaget en deklaration om etik og databeskyttelse i kunstig intelligens. Og flertallet af deltagerne mente, at der er behov for en international traktat om digital etik.

Giovanni Buttarelli, chef for EUs kontor for databeskyttelse

“Alt, hvad der er legalt og teknisk muligt er ikke nødvendigvis moralsk bæredygtigt,” konstaterede Giovanni Buttarelli, EU-kommissær for databeskyttelse i EDPS – European Data Protection Supervisor. Han påpegede, at vi i dag står ved et vendepunkt for menneskeheden i forhold til den teknologiske udvikling, og afsluttede med, at “Efterlevelse af lovgivningen er ikke nok. Etik kommer før, under og efter. Etikken fylder de huller ud, hvor lovene ikke er tilstrækkelige.”

Sir Tim Berners-Lee, der har opfundet internettet og fra den spæde start har fastholdt det uregulerede internet, der giver alle lige adgang til information, har måtte indse, at hans opfindelse i dag misbruges til at kontrollere mennesker. Han forklarede, at indtil Cambridge Analytica sagen brød ud tidligere på året, var kampen først og fremmest for den individuelle ret til privatliv.

“Nu kæmper vi også imod manipulation af dig og mig. Privacy handler ikke kun om retten til ikke at få dine billeder delt offentligt, men om retten til at bestemme, hvilke data du ønsker bliver delt.”

Derfor står han bag en amerikansk-baseret start-up Solid, der giver den enkelte kontrol over egne data. Den lægger sig i øvrigt i kølvandet på MyData.org bevægelsen, der med rod i Finland og Europa, i flere år har kæmpet for at individet har fuld kontrol over egne data.

Der faldt mange hårde ord mod den misbrug af persondata, som både stater og virksomheder har foretaget i det seneste årti for at sikre og understøtte egne magtinteresser. Lige fra profilering, vildledning, manipulation og overvågning (såkaldt overvågningskapitalisme) til værktøj i forbindelse med folkeforfølgelse af minoritetsgrupper, eksempelvis Rohingaerne i Myanmar.

Fra venstre: Gry Hasselbalch, Catrine Søndergaard Byrne, Birgitte Kofod Olsen og Pernille Tranberg, medstiftere af DataEthics.eu var med på konferencen, der satte dataetik på den globale dagsorden

Der kom ingen konkret definition eller retningslinjer for digital etik, som vi i DataEthics.eu har udarbejdet. Derfor blev DataEthics Principles and Guidelines også modtaget med kyshånd af mange deltagere og blev inddraget i Creative Cafe, en workshop om fremtidens digitale etik, som vi som eneste danske organisation var inviteret til at deltage i.

Fremtidige problemstillinger
Den Kreative Cafe workshop pegede på en række vigtige problemstillinger i fremtiden, bl.a.

  • Retten til at være offline og disconnected luksus
  • En killswitch til at stoppe en kunstig intelligent udvikling, der løber løbsk
  • Uddannelse i kritisk tænkning og etik af alle borgere og især medarbejdere og børn, så de er i stand til at stille krav til stater og virksomheder
  • Udvikling af nye forretningsmodeller, der ikke har persondata som uigennemsigtigt betalingsmiddel
  • Udvikling af universelle dataetiske standarder
  • Indførelse af auditerings-systemer for at sikre, at det, som virksomheder og stater siger de gør, også bliver verificeret af uafhængige tredjeparter
  • Fremme af dataetiske forretningsmodeller med politisk opbakning samt investeringskapital
  • Slå hårdt ned på ‘ethics washing’ – dvs dem, der siger, at de gør det etisk ansvarligt uden at gøre det.

Denne artikel blev ført offentliggjort i Version2.
Hør også live rapport fra konferencen i P1 Orientering.
De fleste af konferencens oplæg kan ses her.

Comments are closed.