Skip links

Debatmøde om digital sikkerhed

Event: Befolkningens sikkerhed i en digitaliseret verden – et fælles samfundsanliggende, hedder et debatmøde på Christiansborg, torsdag den 25. februar 2016, kl. 09:30 – 15:15

I nationale og internationale digitaliseringsstrategier prioriteres it- og cybersikkerhed højt i både offentlige myndigheder og private virksomheder ikke mindst set i lyset af de mange alvorlige angreb, der truer befolkningen og i værste fald kan destabilisere samfundet.

Et koordineret og effektivt samarbejde mellem offentlige og private instanser er derfor nødvendigt, når vi sammen skal sikre befolkningens muligheder og sikkerhed i en globaliseret og digitaliseret verden.

Debatmødet sætter fokus på, hvordan offentlige myndigheder og private virksomheder samt akademia kan forbedre cyber- og informationssikkerheden i et ”Privat-Public-Partnership” i Danmark.

Program

09:30 – 10:00        Registrering og kaffe

10:00 – 10:15        Velkomst og Indledning
Befolkningens sikkerhed i en digitaliseret verden – et fælles samfundsanliggende!
v/Torsten Schack Pedersen, Medlem af Folketinget, Venstre
Ordstyrer: Pernille Tranberg, Dataetisk rådgiver, medstifter af DataEthic.eu
10:15 – 10:30    Hvad er truslen og trends?
v/ Jens Monrad, Sikkerhedsekspert Fireeye

10:30 – 11:15    Estlands samlede indsats til sikring af befolkningen i en digitaliseret verden
v/ Thoomas Ilves, Estlands præsident. (tbc)

11:15 – 11:30        Pause + networking

11:30 – 12:00    Hvad kan og bør vi gøre for at sikre samfundet og befolkningen bedre?
v/ Birgitte Kofod Olsen, Partner i Carve Consulting

12:00 – 12:20    Et effektivt Offentligt-Privat samarbejde på strategisk niveau – til gavn for befolkningen og samfundets sikkerhed
v/ Ole Kjeldsen, teknologi og sikkerhedsdirektør, Microsoft Danmark

12:20 – 12:45        Frokost + networking

12:45 – 13:15        Holland har oprettet et Nationalt Cybersikkerheds Råd bestående af repræsentanter fra det offentlige og private samt forskningsverdenen
– hør hvorfor og hvordan
v/ Ms Elly van den Heuvel, The Dutch National Cyber Security Council

13:15 -13:30        Dansk Erhvervslivs bidrag og rolle i et evt. kommende nationalt cybersikkerheds råd på strategisk niveau.
v/Janus Sandsgaard, fagchef,  Dansk Erhverv

13:30 -13:45        Vejen frem – muligheder og udfordringer
v/John M. Foley, Dansk repræsentant i EU’s Network and Information Security Platform (NISP)

13:45 – 14:00        Pause + networking

14:00 – 15:00        Paneldebat  – spørgsmål & svar

Panelet består af It- og Retsordførere samt oplægsholdere m.fl.

15:00 – 15:15         Sammenfatning, way-ahead og afslutning

Pris inklusive forplejning er 350 kroner.
Interesseret? Så kontrakt konferencekoordinator Elisabeth Nørnberg, lolleneel@hotmail.com