Skip links

Danmarks Statistik kæmper for datafortrolighed

Nyhed. Danmarks Statistik, der indsamler et utal af følsomme data om danskerne, kan blive tvunget til at videregive oplysninger til tredjepart, og det er i strid med EU-regler, vurderer ekspert ifølge Berlingske. 

Danmarks Statistik (DST) indsamler data på individ­niveau om sort uddannelse, sundhed og økonomi med det formål at udføre statistik og forskning. Men ny lov pålægger DST at videregive data om danskernes uddannelse på individniveau til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, skriver Berlingske. De skal bruge oplysningerne til at udregne, hvor mange praktik­pladser en virksomhed skal have og vil opkræve eller udbetale et bidrag alt efter, om virksomhederne opfylder målet. Det bekymrer institutionen, der har strikse regler for brug af data:

»Vores adgang til oplysninger om befolkningen er baseret på borgernes tillid til, at oplysningerne ikke kommer videre. Hvis man kan fravige den regel i ét tilfælde, bliver spørgsmålet, hvor går grænsen?« siger rigsstatistiker Jørgen Elmeskov til Berlingske, og tilføjer: »Hvis borgerne mister tilliden til, at deres data er sikre hos os, kan det underminere vores muligheder for at producere statistik.«

Undervisningsminister Merete Riisager fastholder, at loven, der fraviger både persondataloven, forvaltningsloven og lov om Danmarks Statistik, er vedtaget af samtlige partier i Folketinget. Datatilsynet kalder det betænkeligt, og professor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller siger, at det er i åbenlys strid med EUs persondatadirektiv.

Læs hele artiklen